Overvejer du at blive ydernummerpsykolog?

Publiceret 18.01.2022 Af Britt Vestskov-Møller

Ved den næste runde om besættelse af ydernumre er der en hel del ledige ydernumre. Der vil være ledige ydernumre i alle regioner og der er oprettet 5 ekstra ydernumre i Region Nordjylland og 10 i Region Midtjylland, som bliver slået op i den kommende runde.

Mange psykologer overvejer på et tidspunkt i deres karriere at søge om at få ydernummer og dermed blive en del af det offentlige sundhedsvæsen med de muligheder og krav, det medfører. Siden psykologordningens begyndelse i 90’erne har der været mange om buddet til at besætte de ledige ydernumre, og der er stadig stor interesse.

I øjeblikket er der en tendens til generationsskifte, og flere opsiger deres ydernummer – blandt andet for at gå på pension. Vi ser også, at ydernumre i landets udkantsområder i nogle tilfælde er vanskeligere at besætte på grund af færre ansøgere.

Hvad vil det sige at have ydernummer?

Som ydernummerpsykolog er du på en og samme tid selvstændig erhvervsdrivende og en del af det offentlige sundhedsvæsen. Derfor skal du både have mod på at drive virksomhed med den selvstændighed og den risiko, det indebærer. Du skal samtidig være indstillet på, at du som en del af det offentlige sundhedsvæsen bliver mødt af en række krav og ikke bestemmer alting selv. Som selvstændig ved man, at kunden stiller krav. Og når du er ydernummerpsykolog, er det offentlige sundhedsvæsen din største kunde.

Du modtager klienter, der er henvist til psykologhjælp af deres praktiserende læge, hvis de falder inden for en af de 11 henvisningskategorier, ex. klienter med let til moderat angst eller depression, ofre for røveri og vold eller pårørende til personer med alvorligt invaliderende sygdom.

Honoraret er fastsat gennem forhandlinger mellem regionerne og Dansk Psykolog Forening. Klienten får et offentlig tilskud på 60 procent og skal selv betale de sidste 40 procent. For aldersgruppen 18 – 24 er det dog blevet gratis at få psykologbehandling for angst og depression, så her er tilskuddet 100%.

Som ydernummerpsykolog skal du følge bestemmelserne i den såkaldte Praksisoverenskomst.

Flere ydernummerpsykologer oplever, at der følger stadig flere administrative opgaver med arbejdet i ordningen. Og så er man som ydernummerpsykologer underlagt økonomistyring, det vil sige en regulering af, hvor meget man må omsætte for i psykologordningen (gælder dog kun de vederlagsfri klienter).

Ydernumre besættes efter ansøgning og efterfølgende faglig bedømmelse i Bedømmelsesudvalgene i de fem regioner. Kvalifikationskravene er autorisation, erfaring med privat praksis samt erfaring med den personkreds og de problemstillinger, der er omfattet af den offentlige psykologordning.

Læs mere om ydernummer

Hvis du vil søge

Der kommer opslag med ledige ydernumre to gange om året.

Næste opslag af ledige ydernumre er den 28.2.2022.
Sidste ansøgningsfrist er den 18.3.2022.
Tildeling og opstart sker pr. 1.7.2022.

Overvej at søge geografisk bredt. Der er altid flest ansøgere til ydernumrene i de store byer.

Omvendt har det været vanskeligt at få besat ydernumre i eksempelvis Faxe Kommune, Lolland Kommune, Ringkøbing, Haderslev, Varde og Aabenraa.

Læs mere om ansøgning og tildeling af ydernumre her, hvor vi også orienterer om de ledige ydernumre.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om at søge ydernummer.
Skriv på dp@dp.dk eller ring på 3526 9955.