Overvejer du at starte selvstændig virksomhed?

 I

Mød to psykologer i nystartet virksomhed. Få 10 gode råd fra DP om alt det, du skal tænke på, når du selv starter op. Kom på næste ”Start op” kursus i Dansk Psykolog Forening.

Af Nana Lykke, webredaktør

Psykologer, der overvejer at blive selvstændige, drømmer om frihed og fleksibilitet; om at være chef i eget hus og om at kunne udnytte deres viden bedst muligt. En del ønsker at tjene flere penge, mens andre bare vil væk fra deres nuværende job.

I juni måned deltog i alt 100 af dem på Dansk Psykolog Forenings Start-op kursus for selvstændige i København og Aarhus. To af deltagerne i København er specialpsykologer i børne- og unge psykiatri Rikke Klitgaard og Berit Nøhr Roved. De startede virksomhed sammen i april 2019 og havde derfor kun været selvstændige i godt to måneder, da de kom på startop-kursus i Dansk Psykolog Forening.

Berit Nøhr Roved

Rikke Klitgaard

– Vi blev selvstændige, fordi vi gerne ville bruge mere af vores faglighed, have større indflydelse og finde nye anderledes tilgange. Vi ønskede mere variation i opgaverne, fx mere behandling og psykoedukation og ikke kun udredning, fortæller Berit Nøhr Roved.

Her fem måneder efter de slog dørene op i ”Specialpsykologisk Klinik” i Holbæk, har de justeret lidt på antallet af ydelser.

– Man finder ud af, at der er en løbende proces i at starte op. Vi lagde ud med inspiration i det, vi lavede i den offentlige psykiatri, hvor man jo har hele paletten af psykiatriske diagnoser og er nu nået til en bevidsthed om, at vi ikke kan helt det samme her. Man kan simpelthen ikke gabe over så meget.

– Men der kommer samtidig mere til, for det at starte op selv giver en frihed til at tænke anderledes, til at tænke, om der er andet, man gerne vil tilbyde.

Inspirationsoplæg fra nystartere
På kursus i DP var der korte oplæg om de selvstændiges daglige discipliner som GDPR, psykologlov, pension, regnskab, bogføring og forsikring. Og større penselstrøg om psykologmarkedets udvikling og udfordringer. Og så var der inspirationsoplæg ved cand.psych.erne Mette Bratlann og Erla Højsted, der fortalte om deres forskellige vej ind på det liberale marked.

Erla Højsted fra MindCPH talte om vigtigheden af at træffe vigtige beslutninger om klinikdrift med eller uden netværksfirmaer, at have få specialiserede ydelser og ikke mindst at drive begejstret markedsføring.

– Man skal regne ud, hvordan man kan få kunderne til at komme. Analysere deres kunderejse. Og så skal man skal tro på sit produkt og sælge det med begejstring, for gør man ikke det, så er der masser af andre, der er gode til det og gør det. Også behandlere, der ikke har psykologens kvalitet i behandling, og hvor klienterne bliver dårligere behandlet.

Erla Højsted startede som nyuddannet i den daværende følordning og har med fem ansatte i dag ca. 80-100 sessioner + grupper om ugen.

Kursets andet inspirationsindlæg Mette Bratlann fortalte om den hårde vej fra bankens nej til at låne hende 50.000 kr. og til i dag, hvor hun fire år efter stadig glæder sig over at åbne biksen, tænde lyset og befinde sig i sit eget selvvalgte projekt.

– Min drøm var at lave terapi og jeg fandt frem til, at mange unge voksne har det, jeg kalder kvartvejskriser. Det er blevet et særligt livsstadie for mig. Jeg tænkte, at kalenderen ville blive fuld efter to år, men det tog fire måneder, fortæller Mette Bratlann.

En kronik om, hvad sociale medier gør ved mennesker viste sig at være god markedsføring, og her i starten af september har Mette Bratlann netop udgivet en bog ” KVARTVEJS – om at finde vej ind i voksenlivet”.

I dag går forretningen så godt, at hun har skruet lidt ned ved at opregulere på priserne, have lange forløb og prøve at tage en dag eller to ud om ugen, når det kan lade sig gøre.

– Omkostningen ved at sidde alene er, at det er et slid at sidde alene med tunge samtaler, så man skal være opmærksom på omsorgstræthed og huske at være med i netværksgrupper, siger Mette Bratlann.

Kompleksitet kalder på tæt samarbejde
For Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard klinik er samarbejdet hele udgangspunktet.

– Vi har fulgtes ad længe og tænkt tanker sammen, og vi var klar på, at hvis vi skulle være selvstændige, så skulle vi have nogen at sparre med, både for at få kvalitet i arbejdet og kunne tænke kreativt, men også for at overleve og undgå at blive udslidte.

Specialpsykologisk Klinik er specialiseret i udredning og behandling af psykologiske og psykiatriske lidelser hos børn, unge og yngre voksne og netop opgavernes kompleksitet gør, at de begge mener, at det tætte samarbejde er en nødvendighed.

– Vi er enige om, at man ikke bør sidde alene med denne type opgaver, som er så komplekse og med høj grad af comorbiditet, der skal udredes. De skal tilbydes den bedste behandling, også når vi hjælper dem videre til yderligere behandling i kommunerne.

I starten var der tid til, at de kunne tage de sager sammen, der kaldte på det. I dag kan de være to til den indledende samtale, men oftest deler de det op, så den ene fx tester barnet, mens den anden har en samtale med forældrene.

– Vi tager som regel den første samtale individuelt. Derefter har vi en minikonference, hvor vi lægger en behandlingsplan. Det fungerer godt.

– Derudover er en klar fordel i samarbejdet de faglige drøftelser. Vores egen private tænketank, hvor vi kan tænke ud af boksen sammen, siger Berit Nøhr Roved.

Fra lønmodtager til selvstændig
I kursets sidste indslag talte konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen om, hvad man skal være opmærksom på, når man går fra at være offentligt ansat til at blive selvstændig.

– Pludselig står man alene for at sikre sig et godt arbejdsmiljø, netværk, faglig udvikling og økonomisk sikkerhedsnet. Og Dansk Psykolog Forenings rolle ændrer sig også. Nu skal I tænke på os som en brancheforening, hvor vi fx ingen holdning må have til jeres prisfastsættelse.

Også Mikkel Hesselbæk Andreasen opfordrede til at sikre sig et bæredygtigt arbejdsliv som selvstændig.

– Rigtig mange selvstændige psykologer sidder alene og har meget lang arbejdstid. Man skal huske på, at 20 konfrontationstimer skal ganges med to + det øvrige, så man skal passe på antallet af klienter og huske at der både skal sættes tid af til efteruddannelse og ikke mindst supervision for at beskytte sig selv mod sekundær traumatisering.

– Et andet opmærksomhedspunkt er at mærke efter, om man er klar til opgaven. Har jeg den faglige tyngde? Kan jeg leve op til de faglige standarder og de etiske principper? Dansk Psykolog Forening anbefaler, at man ikke etablerer selvstændig virksomhed, før man er autoriseret. Den anbefaling gælder både hensynet til klienterne, psykologstanden og psykologen selv.

Herudover opfordrede han til at tænke budget og honorarniveau grundigt igennem samt at bruge energien på det, man er god til og få hjælp til resten, når det fx handler om alt fra hjemmeside, markedsføring, regnskab og bogføring til rengøring og snerydning.

Sidst på programmet talte Mikkel Hesselbæk Andreasen om den offentlige psykologordning som en mulighed med både fordele og forpligtelser, om hvordan man får ydernummer, og hvad man skal leve op til, når man (igen) får det offentlige som arbejdsgiver fx med krav om akkreditering og øvrige formelle krav til driften af klinik med offentligt tilskud.

Fuld tid fra første dag
Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard tog springet fra offentlig ansættelse til selvstændig virksomhed i et hug.

– Vi startede på fuld tid fra første dag, så det har været et stort spring for os begge, men en langsom start var ikke en mulighed. Vi kunne ikke forholde os til det nye uden at tage skridtet, for når man er ansat, så kommer man ind i en bestemt måde at gå til opgaverne på. Det ligger i organisationen, at sådan griber vi det an.

På spørgsmålet om, hvorvidt de har fortrudt springet, kommer svaret prompte: Bestemt ikke!

– Det må selvfølgelig godt blive bedre, men vi er tilfredse. Vi er ikke hardcore business kvinder og skal finde ud af, hvordan vi yder det bedste vi kan og samtidig sikrer, at der er økonomi i det. Men vi tjener penge, og vi arbejder også for dem. Der er selvfølgelig også bekymringer. Det ligger hele tiden i baghovedet, om der nu kan blive ved at komme klienter.

– Det bedste ved at have åbnet egen forretning er variationen i arbejdsopgaverne. Det at bruge flere sider af sin faglighed – at udfolde den og udbygge den. Det er simpelthen inspirerende og giver energi til livet.

God evaluering
Deltagertilfredsheden på de to kurser var høj. De 26 deltagere, der har besvaret evalueringen siger, at de var tilfredse eller meget tilfredse med arrangementet som helhed.

”Alle oplæg bidrog til megen indsigt, klar tale om regnskab, jeg skal hanke op i alt med datasikkerhed, god inspiration til at arbejde på egne ideer og koncept, En fordel, hvis jeg kan se på min ydelse som en “vare”, som er til gavn for “kunden”, så jeg ikke sælger min ydelse for billigt, fordi klienten har det svært pt., DP kan gøre en del for mig” var nogle af evalueringens udsagn.

Også Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard var godt tilfredse med dagen, især også med de to indlæg af psykologer, der selv har prøvet at starte op og den efterfølgende tid til at dele erfaringer i grupper. Og så har de et par forbedringsforslag:

  • Lidt mere hands on på fx hjemmeside, kommunikation, faktura mv.
  • Del holdet op i nyetablerede og kommende selvstændige, måske også i psykologer i yderkanten og i hovedstaden, fordi benarbejdet kan være lidt forskelligt.
  • Kan DP lave et fortsætterkursus? Hvordan går det nu? Det ville give netværk til andre selvstændige. Måske med korte koncentrerede faglige indlæg fra forskellige selskaber med relevans for klinikken.
10 gode råd, når du starter op som selvstændig psykolog

Af Mikkel Hesselbæk Andreasen, konsulent

Markedet for psykologhjælp er i hastig udvikling, og de selvstændige psykologers omsætning er samlet set vokset over hele linjen. Men trods vækst og nye potentielle markeder er konkurrencen skarp fra netværksfirmaer, et voksende terapimarked og stadig flere psykologer. 93 procent af alle selvstændige psykologer tilbyder psykologisk rådgivning og behandling.

1. Vær skarp på din forretningsidé
Det er vigtigt, at du er skarp på din forretningsidé, din plads på markedet og dit kundegrundlag, inden du starter op.
Har du fx. en god idé til en ny ydelse eller et koncept? Har du gjort dig tanker om, hvordan du positionerer dig på markedet?
Få hjælp til at arbejde systematisk med den type spørgsmål ved at lave en forretningsplan. Læs mere om at lave en forretningsplan og find skabeloner til forretningsplan her.

2. Lav et budget og fastsæt den rette pris
Det er en god idé, at du laver et budget for din forretning. Så er du sikker på, at din forretning er lønsom – også på lang sigt.
Du bliver skarp på, hvilke indtægter der er nødvendige, hvilket honorar du skal lægge dig fast på og kan gå afklaret til forhandling om vilkår med netværksfirmaer eller andre samarbejdspartnere.
Læs mere om budgetlægning, herunder typiske udgifter forbundet med at drive psykologvirksomhed her.

3. Sørg for dit sikkerhedsnet
Som selvstændig skal du sørge for dit eget sikkerhedsnet. Du skal selv indbetale til pension, sørge for at sikre din indtægt i forbindelse med længerevarende sygdom og tegne relevante forsikringer.
Læs mere her.

4. Tag hånd om dit eget arbejdsmiljø
Som selvstændig står du på egne ben, og det er vigtigt, at du allerede i opstartsfasen gør dig tanker om et bæredygtigt arbejdsliv, både hvad angår arbejdspres, balance mellem arbejde og fritid, fagligt netværk og økonomi.
Læs gode råd til at sikre et bæredygtigt arbejdsliv her.

5. Skab et netværk
Som selvstændig er det vigtigt at have et godt netværk. Det kan hjælpe dig til både faglig udvikling, nye kunder og forretningsmuligheder.
Der er mange veje til netværk både i og udenfor Dansk Psykolog Forening. Dansk Psykolog Forening er Danmarks største og stærkeste netværk for psykologer.
I Dansk Psykolog Forening har du stor mulighed for at møde og danne netværk med andre selvstændige psykologer: Deltag i vores arrangementer, engager dig i din lokale kreds for selvstændige eller bliv fagpolitisk aktiv.

6. Få styr på datasikkerhed og relevant lovgivning
Som selvstændig psykolog er du omfattet af forskellig lovgivning blandt andet persondataforordningen og psykologloven. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i relevante love og regler.
Læs om datasikkerhed her og anden relevant lovgivning her.

7. Overvej at organisere dig med andre
De fleste selvstændige psykologer ejer og driver deres virksomhed alene. Det giver en frihed og en fleksibilitet.
Der kan være faglige fordele ved at organisere sig med andre selvstændige psykologer eller andre faggrupper. Det kan desuden være økonomisk fordelagtigt at være i klinikfællesskab med andre, hvor I fx deler udgifter til lokaler, rengøring og administrativt personale.

8. HUSK at du er selvstændig
De fleste selvstændige psykologer har en fortid som lønmodtagere. Overgangen fra lønmodtager medfører en række omvæltninger. Den største omvæltning er, at du nu ikke længere har en arbejdsgiver men i stedet er blevet ejer af en virksomhed og driver den for egen regning og risiko.
Læs mere om, hvad det indebærer at være selvstændig erhvervsdrivende her.

9. Læs Dansk Psykolog Forenings startpakke. Kom til medlemsarrangementer for nye selvstændige
Der er mange ting at huske på, når du starter virksomhed. Dansk Psykolog Forening hjælper dig til et overblik.
Læs vores Startpakke til nye selvstændige psykologer her.
Vi afholder løbende medlemsarrangementer for psykologer der overvejer at blive selvstændige eller som allerede er i opstartsfasen. Arrangementerne afholdes næste gang i februar 2020. Der vil senest om fire uger blive udsendt information om datoer og tilmelding.

10. Fasthold din faglighed, når du samarbejder med forsikringsnetværk
I opstartsfasen kan samarbejde med netværksfirmaer om forsikringskunder være en genvej til kunder i butikken. Men du risikerer, at din faglige vurdering underkendes, timerne udleveres i for små portioner eller at du og klienten mangler kendskab til den samlede behandlingsramme. Overvej derfor, om det også er en bæredygtig strategi i længden.

Psykologer, der ikke entrerer med netværksfirmaer har typisk mulighed for at tage en højere timepris. og de er ikke afhængige af en samarbejdspart, der fra den ene dag til den anden kan stoppe med at henvise klienter til dem og de får ikke sat deres faglighed under pres.

Læs mere om de faglige udfordringer ved samarbejde med netværksfirmaer her.

Spørgsmål? Kontakt Mikkel Hesselbæk Andreasen på mha@dp.dk.

Næste Start -op kursus for selvstændige psykologer kommer i februar 2020. Tjek nyhedsbreve og hjemmeside i løbet af efteråret, hvor dato og tilmelding bliver annonceret.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge