Annoncer i P – Psykologernes fagmagasin og i Dansk Psykolog Forenings nyhedsbreve

Psykologernes fagmagasin er sammen med Psykologjob.dk og Dansk Psykolog Forenings 3 faste nyhedsbreve de vigtigste annoncemedier for psykologer og for annoncører, der vil i kontakt med psykologer.

Fagmagasinet udkommer 8 gange årligt.
Foreningens tre faste nyhedsbreve: Psykologernes Nyhedsbrev (udkommer en gang månedligt), Kompetencenyt (udkommer en gang månedligt + ekstra ved behov) og Magasinet P’s nyhedsbrev (udkommer en gang månedligt).

Salg af annoncer til disse medier varetages af mediebureauet DG Media A/S.

Kontakt derfor DG Media A/S, epost@dgmedia.dk eller tlf. 30 94 67 06, Sandi Keric (mail direkte sandi.k@dgmedia.dk).

Udgivelsesplan for P - Psykologernes fagmagasin

Datoer for udgivelser og frister for  annoncer og redaktionelt stof til
P – Psykologernes fagmagasin.

Læs mere

Småannoncer i P – Psykologernes fagmagasin

Hvad er småannoncer

Småannoncer kan omhandle kurser, konferencer, lokaleleje og -salg samt for decentrale enheders vedkommende generalforsamlinger/årsmøder.

Se skitse over formaterne på småannoncer her

Skitsen indeholder alle annonceformater.

Kun formaterne Modul 1, 2, 3 og 4 ekspederes i Dansk Psykolog Forening, Heidi Strehmel, hst@dp.dk eller p-magasin@dp.dk, alle øvrige annoncer ekspederes af DG Media.

Se skitsen her (pdf)

Se priser 2020 på de forskellige formater for småannoncer her
Standardopsætning – sort/hvid

Modul 1 (H: 39 x B: 42 mm)
Manus: 760 kr. + moms
Repro: 630 kr. + moms

Modul 2 – tværformat (H: 39 x B: 88 mm)
Manus: 1.530 kr. + moms
Repro: 1.265 kr. + moms

Modul 3 – højformat (H: 82 x B: 42 mm)
Manus: 1.530 kr. + moms
Repro: 1.265 kr. + moms

Modul 4 (H: 82 x B: 88 mm)
Manus: 3.030 kr. + moms
Repro: 2.500 kr. + moms

Tilvalg ud over standard

Farvetillæg (CMYK):
520 kr. + moms (Modul 1)
1.040 kr. + moms (Modul 2 + 3)
2.085 kr. + moms (Modul 4)

Grafisk opsætning ud over standard:
Heidi Strehmel sætter annoncen op efter annoncørens eget valg:
485 kr. + moms

Ønsker du at indrykke en mindre rubrikannonce i magasinet, læs her

Ønsker du at indrykke en mindre rubrikannonce i magasinet, kontakter du sekretær Heidi Strehmel, hst@dp.dk eller tlf. direkte 35 25 97 06.

Ønsker du hjælp til opsætning af annoncen, klarer Heidi det og du skal forholde dig til ”manus”-prisen og evt. ”farvetillæg” samt ”opsætningsgebyr” såfremt du har et logo, som skal med i annoncen.

Har du en færdig annonce (trykklar pdf, min 300 dpi, CMYK, fonte inkl.) sender du den til Heidi og du skal forholde dig til ”repro”-prisen og evt. ”farvetillæg”.

Vær opmærksom på deadlines, som du ser her.

Har du en ikke-kommerciel meddelelse til magasinet, læs her

Ønsker du at indrykke en meddelelse om et ikke-kommercielt arrangement i magasinet, kontakter du sekretær Heidi Strehmel, hst@dp.dk eller tlf. direkte 35 25 97 06.

Fagmagasinet har ikke længere en rubrik til korte meddelelser om ikke-kommercielle arrangementer men henviser til at indrykke en mindre rubrikannonce. Da der her er tale om ikke-kommercielle arrangementer, ydes rabat på annonceprisen efter vurdering i hvert enkelt tilfælde, kontakt Heidi.

Repræsenterer du en af Dansk Psykolog Forenings decentrale enheder og ønsker at indrykke en annonce eller meddelelse, læs her

Ønsker en decentral enhed at indrykke en annonce om et kursus eller generalforsamling/årsmøde o.lign. i magasinet, kontakt da sekretær Heidi Strehmel, hst@dp.dk eller tlf. direkte 35 25 97 06.

Alle kurser, afholdt af en af Dansk Psykolog Forenings decentrale enheder annonceres gratis én gang pr. arrangement med ¼ sides annonce i standardopsætning. Ønskes en sådan annonce gentaget på et senere tidspunkt, aftales en pris i hvert enkelt tilfælde.

Ønsker den decentrale enhed et arrangement annonceret med en større annonce end ¼ side og/eller med speciel opsætning, aftales ligeledes en pris i hvert enkelt tilfælde.

Dansk Psykolog Forenings kursuskalender på www.dp.dk indeholder nu kurser og arrangementer, som afholdes af foreningens decentrale enheder. Enhederne skal selv oprette kurserne/arrangementerne i kursuskalenderen via Mit DP. Har man spørgsmål til oprettelsesfunktionen, kontakt Heidi, som gerne guider i processen.

Meddelelser om fyraftensmøder, foredrag, referater fra generalforsamlinger o.lign. samt om valg af nye styrelser bringes ikke længere i fagmagasinet men henvises til netværksrum i Mit DP eller på de decentrale enheders hjemmesider. Fyraftensmøder, foredrag og lign. annonceres dog tillige i DPs kursuskalender på www.dp.dk – enten oprettes det på af den decentrale enhed selv eller af Heidi Strehmel, alt efter ønske.

Gentagelsesrabat

Efter aftale.

Oplagstal

Kontrolleret af Fagpressens mediekontrol fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019: 11.130 ex.
Distribueret oplag: Pr. august 2019: 11.115 ex.

Trykt oplag: Pr. august 2019: 13.024 ex.

TEKNISK

Mål

Spaltehøjde
260 mm

Spaltebredde

1 spalte 42 mm
2 spalter 88 mm

Papirmål

B: 205 mm x H: 275 mm

Reproklart materiale

Vi modtager:
Trykklar pdf i 600 dpi, CMYK, fonte inkl., til ubestrøget papir.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge