Viser artikel 1-10 af 16 resultat(er)

Ny lønform - hvad så

Overenskomst: Service og information til tillidsrepræsentanter og øvrige medlemmer. Sådan følger Dansk Psykolog Forening op på OK-97.

Videnskab og tro

Indlæg i livligt debatforløb: I sit svar til Irene Oestrich falder Lars Rasborg (debatartiklen "Effekten af terapi", P-Nyt 16/1997) – uforvarende? – ned på en af fagets ømmeste ligtorne, da han vist nok retorisk spørger: Når nu Irene påpeger, at vi, ud fra de data vi har, med sikkerhed kan sige, at ikke alle terapiretninger har en dokumenteret effekt, siger hun så ikke også, at nogle kliniske psykologer er forkerte, fordi de ikke er kognitive adfærdsterapeuter, som hun er?

Vi undrer os

Om betingelserne for at få tildelt ydernummer: Hvilke kriterier lægges til grund, når 26 numre skal fordeles til 71 ansøgere? Slår man plat og krone? Kan mon alder være en faktor? Skæver man til, om man er i anpartsselskab med andre psykologer, blot har kontorfællesskab eller arbejder alene?

Ægtefællers opfattelse af sig selv og hinanden

Tre psykologer fra Universitetet i Iowa, USA, har set på, hvad det betyder både for vores egen trivsel og for den ægteskabelige trivsel, når der er uenighed mellem de tre sæt af opfattelser af vores personlighed.

Blad: Psykolog Nyt 16-1997
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Angst for at vise følelser giver længere krisereaktioner

En engelsk forskergruppe har opstillet den hypotese, at det måske er de mennesker, der i dagliglivet mest viger tilbage fra at opleve og vise følelser, der efter en kriseoplevelse vil have sværest ved at turde genopleve de efterfølgende følelser og derfor måske også vil være dem, der har de mest langvarige krisereaktioner.

Psykologisk og medicinsk behandling af panikangst

En række nye undersøgelser har meget opmuntrende vist, at den særlige angstlidelse, der kaldes panikangst, kan behandles effektivt med en moderne psykologisk behandlingsmetode: Kognitiv adfærdsterapi.

Vrede og blodtryk hos mænd og kvinder

Der er tidligere fundet klare sammenhænge mellem vredladenhed og for højt blodtryk, men nu viser en ny undersøgelse af Samantha Faber og John Burns fra universitetet i Chicago, at der på visse punkter kan være forskelle på denne sammenhæng hos mænd og kvinder.

Blad: Psykolog Nyt 16-1997
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Om at trives i sit eget selskab

Nogle mennesker bryder sig gennemgående ikke om at være alene. De foretrækker næsten under alle omstændigheder at være sammen med andre, ikke nødvendigvis for at foretage sig noget sammen med andre, men blot for at have mennesker omkring sig for ikke at føle sig ensomme.

Blad: Psykolog Nyt 16-1997
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Et godt forhold til forældrene er særdeles sundt

Forskerne mener, at et godt forhold til forældrene betyder, at man kan få hjælp og støtte, når man er udsat for belastende livsforhold, og at man derfor ikke så ofte får en stressbetinget sygdom.

Blad: Psykolog Nyt 16-1997
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Effekten af terapi

Kan man måle effekten af psykoanalytisk terapi? Spørgsmålet skal ses på baggrund af debatten om kognitiv terapi udløst af Irene Oestrichs artikel "Kognitive kampråb", P-Nyt 10/1997

SØG I ARTIKELARKIVET

Søg i alle magasinets artikler, ledere, anmeldelser og debatindlæg fra 1997 og frem. Teksterne hentes som pdf-filer.

NB. Der er copyright på tekster og billeder. Stoffet må derfor ikke kopieres til fx undervisning eller benyttes på egen hjemmeside, medmindre der er givet skriftlig tilladelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge