Viser artikel 1-10 af 17 resultat(er)

Sygdom – så det batter!

Kommunerne bruger Sygedagplejeloven til at tvinge mennesker i psykisk krise til psykolog. Problemet er blandt andet, at psykologbehandlingen skal betales af klienten.

Børneperspektiv på en katastrofe

Børn reagerer ganske stærkt og længe på en katastrofe, og især pigerne og de mindste børn er udsatte. Det bekræftes i en ny undersøgelse omfattende de børn, som oplevede Seest-eksplosionen.

Kognitiv terapi - stress og traumer

Anmeldelse af Thomas Iversen: ”Kognitiv terapi – stress og traumer”. Hans Reitzels Forlag, 2007.

Om paradokset

Paradokset skal accepteres, tolereres og respekteres uden at blive ophævet eller forklaret. Vi er atter i Winnicotts univers, her med den 6. af 6 artikler.

Blad: Psykolog Nyt 04-2008
Forfattere: Ken Vagn Hansen
Kategorier: Øvrige
Om løn- og fratrædelsesordninger

Spørgsmål til, hvilke regler der gælder, når en formand for Dansk Psykolog Forening fratræder. Spørgsmålet besvares af direktør Marie Zelander.

Ud af prostitution

Kvinder, der har lagt prostitutionen bag sig, har ofte problemer med fx lavt selvværd, med relationer til børn og partnere, med følelseslivet generelt og med holdningen til deres krop. En psykolog har etableret samtalegrupper for disse kvinder.

Hvad tjener den selvskadende adfærd til?

I en tidligere artikel om en speciel psykologisk behandling for selvskadende adfærd hos især unge piger nævnte Forskningsnyts redkation, at man ikke kendte årsagerne til selvskadende adfærd, men at det formodentlig i flere tilfælde drejede sig om en slags eksperimenterende selvmordsadfærd. En læser har kritiseret denne formodning - og med rette!

Blad: Psykolog Nyt 04-2008
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Dyrt at blive specialist

Kritik af de store omkostninger, der er forbundet med at blive specialist. Kritikken kommenteres af Arne Grønborg Johansen, formand for Specialistuddannelsesudvalget.

Giver musik mere “balance” i hjernen?

En undersøgelse fra New Zealand tyder på, at musikere har en bedre balance i hjernen end ikke-musikere.

Blad: Psykolog Nyt 04-2008
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Kønsforskelle i musik-smerteforbindelsen

Mange mennesker benytter sig af musik til at dæmpe smerter ved dels den beroligende og dels den distraherende virkning af musikken (altså at musikken distraherer opmærksomheden bort fra smerten).

Blad: Psykolog Nyt 04-2008
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige

SØG I ARTIKELARKIVET

Søg i alle magasinets artikler, ledere, anmeldelser og debatindlæg fra 1997 og frem. Teksterne hentes som pdf-filer.

NB. Der er copyright på tekster og billeder. Stoffet må derfor ikke kopieres til fx undervisning eller benyttes på egen hjemmeside, medmindre der er givet skriftlig tilladelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge