Viser artikel 1-10 af 15 resultat(er)

Kønnenes dilemma

Danmark kunne blive verdens rigeste land på menneskelige ressourcer, hvis vi som de første på kloden udlignede kønsforskelle. Så kom begge køn til at råde over begge køns kompetencer og var i stand til at integrere dem

Blad: Psykolog Nyt 09-2015
Forfattere: Jens Berthelsen
Kategorier: Øvrige
Netterapi sprænger rammerne

Mobil, mail, chat, Skype, billedindslag, app’s. De såkaldt nye teknologier slår igennem på stadig flere områder og udfordrer også rammerne for og indholdet i psykoterapi

Snyd med karaktererne?

Debatten om, hvorvidt der snydes med karaktererne på universitetet, er ifølge dette indlæg skudt ved siden af. Alvorligere problemerne er affødt af fx overgangen fra 13-skala til 12-skala, og at universiteterne er underkastet markedstænkning. Hermed prioriteres kvantitet i stedet for kvalitet.

Blad: Psykolog Nyt 20-2013
Forfattere: Jens Berthelsen
Kategorier: Uddannelse
Et tabu om ’noget andet’

Sex er igen farligt og tabuiseret. Det er derfor, vi har debatten om prostitution – ikke kun fordi vi vil hjælpe dem, der lider egentlig skade. Handler prostitutionsdebatten mon om kollektiv seksualangst?

Fortidslevn eller fremtidssikring

Når konfliktens røgskyer letter, er det på høje tid at overveje folkeskolen som institution, dens rammer og opgaver. De børn, der begynder i skolen i disse år, skal virke i en fremtid, der slet ikke ligner her og nu.

Blad: Psykolog Nyt 08-2013
Forfattere: Jens Berthelsen
Kategorier: Øvrige
Stop overproduktionen

Debatindlægget udtrykker betænkelighed, at der planlægges en ny cand.pæd.psych.-uddannelse som videreuddannelse til læreruddannelsen. Indlægget kommenteres af Eva Secher Mathiasen.

Blad: Psykolog Nyt 01-2013
Forfattere: Jens Berthelsen
Kategorier: Arbejdsmarked
Er ’snakketerapi’ egnet for mænd?

Kommentar til stud.psych. Frej Prahls artikel "For mændenes skyld", P-Nyt 13/2011. Temaet er, hvorfor mænd er mindre tilbøjelige til at gå i terapi end kvinder.

Internetterapi - skal, skal ikke

Vi har vores begreber om terapiens grundvilkår: fælles rum, øjenkontakt, samtale. Men også på dette område udfordres vi af den udvikling, it-teknologien har rykket på. Skal psykologerne rykke med?

Vi uddanner til fortiden

Det danske uddannelsessystem, fra første klasse til universitet, støtter et forældet menneskesyn. Nutidens og fremtidens mennesker (og klienter!) er præget af indlæring på fortidens præmisser.

Ny psykologuddannelse, III

Debat om planerne med at etablere en ny cand.pæd.psych.-uddannelse. Indlægget kommeteres af Preben Bertelsen. Se også kommentaren fra Roal Ulrichsen og Ib Andersen i en selvstændig tekst.

Blad: Psykolog Nyt 15-2008
Forfattere: Jens Berthelsen
Kategorier: Uddannelse

SØG I ARTIKELARKIVET

Søg i alle magasinets artikler, ledere, anmeldelser og debatindlæg fra 1997 og frem. Teksterne hentes som pdf-filer.

NB. Der er copyright på tekster og billeder. Stoffet må derfor ikke kopieres til fx undervisning eller benyttes på egen hjemmeside, medmindre der er givet skriftlig tilladelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge