Viser artikel 1-10 af 13 resultat(er)

Optimisme opvejer en svag intelligens hos studerende

”Lykken står den kække bi” lyder et gammelt ordsprog. Og hvis man med kæk mener optimistisk, og med lykken tænker på et vellykket universitetsstudium, så viser en ny undersøgelse, at ordsproget i denne specielle sammenhæng harmonerer godt med virkeligheden. Kort sagt ser det ud til, at optimisme hos ikke specielt velbegavede studerende kan ”kompensere” for en beskeden intelligens, således at opti-mistiske studerende med relativ lav intelligens opnår lige så gode resultater som optimistiske studerende med høj intel-ligens; medens pessimistiske studerende med lav intelligens ikke klarer sig nær så godt som pessimistiske studerende med høj intelligens.

Blad: Psykolog Nyt 11-2003
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Husker man bedst de falske erindringer?

Det ser ud til, at falske erindringer kan være mere sejlivede end ægte erindringer, og det kan der være flere forskellige forklaringer på.

Blad: Psykolog Nyt 11-2003
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Falske erindringer smitter

En undersøgelse over falske erindringer fra universitetet i Missouri, USA, viser, at falske erindringer let kan opstå ved "smitte" fra den ene person til den anden.

Blad: Psykolog Nyt 11-2003
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Kognitiv terapi ved bipolare lidelser

Bipolare affektive lidelser – tidligere kaldt maniodepressive lidelser – med såvel maniske som depressive episoder er en alvorlig psykisk sygdom. Den etablerede standardbehandling består i stemningsregulerende medicin, særligt i form af litium, men medicinsk behandling alene er ofte utilstrækkelig til at forebygge tilbagefald.

Vores fede liv

Kritik af Helle Grønbæks artikel "Vores fede liv", Psykolog Nyt 9/2003. Helle Grønbæk kommenterer den rejste kritik.

Den poly-vagale teori

Susan Hart imødegår Anders Gades kritik af Bodil Claëssons artikel "Teorien om Poly-Vagus", Psykolog Nyt 7/2003 - fremsat i et debatindlæg i Psykolog Nyt 9/2003. Der er en replik fra Anders Gade.

Blad: Psykolog Nyt 11-2003
Forfattere: Susan Hart
Kategorier: Øvrige
Spielrein på film

I Psykolog Nyt 9/2003 anmeldes den ny film om en af psykoanalysens store gamle damer Sabina Spielrein (1885-1942). Jeg er helt enig i anbefalingen af filmen, men indholdsmæssigt trænger anmeldelsen til at blive korrigeret både for en række faktuelle fejl og manglende præcision.

Blad: Psykolog Nyt 11-2003
Forfattere: Talli Ungar Felding
Kategorier: Øvrige
Falske psykologer

Debatindlæg: Psykologlovens bestemmelser om titelbeskyttelse har nu eksisteret i 10 år. Og nu – endelig – har Dansk Psykolog Forening konstateret, at loven ikke overholdes og truer derfor med dametasken. Det skal hilses velkomment, da engagementet i lovens håndhævelse hidtil har været lunkent.

Blad: Psykolog Nyt 11-2003
Forfattere: Ole Damsgaard
Kategorier: Profession
Små børn er optimister, men det går over!

Et forskerhold fra Yale og Harvard universiteterne i USA har for nylig udført en spændende undersøgelse over graden af optimisterne hos mindre børn i 5-6-årsalderen, større børn i 9-10-årsalderen og en gruppe voksne i 20-årsalderen.

Blad: Psykolog Nyt 11-2003
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Hænderne op af lommen!

Vi samler på tilfredse kunder, lyder et af forretningslivets slogans. Trivielt, men trods alt med et indhold, man kan sympa-tisere med. Dansk Psykolog Forenings mål-sætning er anderledes formuleret, ligesom den vare, vi langer over disken, afviger fra detailhandelens. Foreningens kunder er medlemmer − det er en forskel med mange perspektiver.

SØG I ARTIKELARKIVET

Søg i alle magasinets artikler, ledere, anmeldelser og debatindlæg fra 1997 og frem. Teksterne hentes som pdf-filer.

NB. Der er copyright på tekster og billeder. Stoffet må derfor ikke kopieres til fx undervisning eller benyttes på egen hjemmeside, medmindre der er givet skriftlig tilladelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge