Viser artikel 1-10 af 14 resultat(er)

Forskellige meninger om vrede i parforhold

En særlig høj forekomst af negative fjendtlige ytringer i dagliglivet hos to unge ægtefæller kan ses som det måske allervigtigste tegn på en tvivlsom fremtid for parforholdet. Nu har fem psykologer fra USA imidlertid stillet det spørgsmål, hvem der oplever hvilke ytringer som negative eller fjendtlige.

Blad: Psykolog Nyt 13-2006
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Menneskelige ”strudse” bliver ofte deprimerede

Svær og langvarig stress kan medvirke til udvikling af en depression. Nu viser en undersøgelse, at det ikke blot er måden, hvorpå man tænker over stressende situationer, der bestemmer, om man senere bliver deprimeret, det er også måden, hvorpå man i det hele taget reagerer – både på det indre og ydre plan – over for stressende livsvilkår, der kan få afgørende betydning for, om stresspåvirkningerne senere resulterer i depression eller ej. Strudseagtig copingstil øger risikoen for depression.

Sommer og velfærd

Studerende er i mindre grad end tidligere utilbøjelige til at vælge vilkårligt erhvervsarbejde om sommeren udelukkende for økonomiens skyld. Tendensen går i retning af studierelevans - og det er klogt.

Krisepsykologi − et déjà-vu

Kritik: "Debatten om effekten af psykologisk krisehjælp er kommet på programmet endnu engang. I Psykolog Nyt 11/2006 bruger Roal Ulrichsen sin leder til at forsikre medlemmerne om, at foreningen har forsvaret psykologfagligheden mod angreb fra læger, der mener at krisehjælp ikke virker." Roal Ulrichsen kommenterer debatindlægget.

Samarbejdet med RCT

Åbent brev til Dansk Psykolog Forenings formand og bestyrelse med opfordring til, at foreningen undlader at samarbejde med Rehabiliteringscenter for Torturofre. Brevet kommenteres af Roal Ulrichsen.

Protest mod båltale

"Politisk agitation i et psykologisk fagblad er nok set før, især i 1970’erne, men sjældent med grundige litteraturreferencer. Derfor læses Per Schultz Jørgensens båltale (Psykolog Nyt 12/2006) i starten med en vis forvirring: Er dette videnskab, politik eller underholdende faglig inspiration i en festlig anledning? Hensigten synes at være politisk agitation. Som sådan finder jeg artiklen problematisk og malplaceret i Psykolog Nyt."

Ægteskabelig fjendtlighed

En ny undersøgelse over parforhold har fundet, at fjendtlighed mellem parterne ikke blot er skadelig for parforholdets trivsel og holdbarhed, men også for kroppen hos de ægtefæller, der griber til negative ytringer under indbyrdes diskussioner eller skænderier.

Blad: Psykolog Nyt 13-2006
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Mennesker med personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelse er en udbredt lidelse. Artiklen opsummerer viden om udbredelse, behandling og udredning. Samtidig opfordres der til øget diskussion, i lyset af at sundhedssystemet i disse år står over for omfattende omstruktureringer.

Hvem overlever en “håbløs” kræftsygdom?

I tidligere undersøgelser har man fundet adskillige tegn på, om end næppe sikre beviser for, at psykiske faktorer kan spille ind på, hvem der får kræft, hvem der bukker under for kræften, og hvem der overlever sygdommen. En sådan sammenhæng underbygges i en ny undersøgelse.

Blad: Psykolog Nyt 13-2006
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Falske voldtægtsanmeldelser

Viden om falske voldtægtsanmeldelser og årsagerne hertil vil kunne hindre, at fokus fjernes fra de sande ofre, der har brug for akut afgørende hjælp, og hindre forkert brug af behandlingsmæssige ressourcer.

SØG I ARTIKELARKIVET

Søg i alle magasinets artikler, ledere, anmeldelser og debatindlæg fra 1997 og frem. Teksterne hentes som pdf-filer.

NB. Der er copyright på tekster og billeder. Stoffet må derfor ikke kopieres til fx undervisning eller benyttes på egen hjemmeside, medmindre der er givet skriftlig tilladelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge