Viser artikel 21-30 af 63 resultat(er)

Er narkomaner en særlig traumatiseret gruppe?

To amerikanske forskere fra Yale Universitetet har undersøgt 312 narkomaner, som søgte behandling, for at finde ud af, i hvilket omfang de havde været udsat for traumer og havde udviklet posttraumatiske symptomdannelser

Blad: Psykolog Nyt 02-1997
Forfattere: Ask Elklit
Kategorier: Øvrige
Flygtningebørn i folkeskolen - hvem skal hjælpe dem?

Tre kvindelige canadiske forskere, under ledelse af Cécile Rosseau, har afprøvet foretaget en undersøgelse omfattende syv folkeskoler, som hver havde mere end 25 procent flygtningebørn.

Blad: Psykolog Nyt 04-1997
Forfattere: Ask Elklit
Kategorier: Samfundsforhold
Personlighedsforstyrrelser hos soldater, der har deltaget i krig

En række undersøgelse har vist, at der er et meget højt antal personlighedsforstyrrelser blandt amerikanere, som har deltaget i krigen i Vietnam og søger behandling for post-traumatiske belastninger.

Hvilke langtidsvirkninger er der hos børn, hvis forældre har været i kz-lejr?

Når man tænker på de ufattelige rædsler, som fangerne oplever i en koncentrationslejr, er det ikke vanskeligt at forestille sig, at deres efterkommere i et vist omfang må være præget af forældrenes oplevelser og lidelser. Israelske, hollandske, australske og amerikanske undersøgelser har studeret virkningerne af nazisternes og japanernes koncentrationslejre på fangernes børn. Disse er nu i dag typisk mellem 50 og 65 år gamle.

De psykologiske følger af en voldsom arbejdsulykke

Når en større ulykke eller katastrofe rammer en virksomhed eller en organisation, kan det antages, at den i mange tilfælde vil få betydelige konsekvenser, dels for ledelsen, dels for de arbejdere eller ansatte, som rammes direkte eller indirekte ved at være vidne til voldsomme hændelser, der indebærer trussel om død eller kvæstelser, og som er forbundet med afmagt og rædsel.

Er 'den nødvendige smerte' kun velegnet for mænd?

Ægtefælledødsfald medfører ofte en betydelig forøgelse i sygdomsrisiko hos den overlevende. Flere har derfor søgt at udvikle særlige psykologiske behandlingsformer til mennesker i sorg. Herhjemme kendes især en gruppemetode, der er inspireret af englænderen Worden og beskrevet af Nini Leich & Marianne Davidsen-Nielsen i bogen „Den nødvendige smerte“. En hollandsk forskergruppe valgte at undersøge, om Wordens metode var lige god til kvinder og mænd ud fra den erfaring, at der almindeligvis er markante forskelle i anvendelse af mestringsstrategier mellem de to køn.

Blad: Psykolog Nyt 22-1997
Forfattere: Ask Elklit
Kategorier: Øvrige
Overinvolvering og udbrændthed

I en undersøgelse af 107 socialrådgivere fandt to amerikanske forskere som forventet en klar og tydelig sammenhæng mellem overinvolvering og udbrændthed. Men tillige fandt de, at udbrændtheden bevirkede, at holdningen til klienterne ændrede sig i kynisk og negativ retning. En række alternative forklaringer til udbrændthed såsom køn, alder, anciennitet, løn, arbejdsbelastning, klienternes sociale og økonomiske niveau, det procentvise antal frivillige klienter, omfanget af intensive interventioner og kriseinterventioner spillede ingen væsentlig rolle. Menneskelig støtte fra familie og venner havde derimod en vis stødpudevirkning.

Blad: Psykolog Nyt 03-1998
Forfattere: Ask Elklit
Kategorier: Øvrige
Virker psykologisk debriefing?

Den psykologiske debriefing fortsætter sin sejrsgang trods manglende dokumenteret langtidseffekt og mistanke om negative bivirkninger.

Børn, der overværer hustruvold, får psykiske skader

Man har længe vidst, at mange børn, der bliver fysisk eller seksuelt mishandlet, får alvorlige psykiske mén. Men hvad sker der egentlig hos de børn, der ikke selv mishandles, men er vidne til mishandling af deres mor?

Blad: Psykolog Nyt 05-1998
Forfattere: Ask Elklit
Kategorier: Øvrige
Truslen om en ny krig udløser posttraumatiske stressforstyrrelser hos veteransoldater

En gruppe amerikanske forskere er kommet på sporet af det fænomen, at nogle skader først viser sig 15-20 år efter de voldsomme krigsoplevelser.

SØG I ARTIKELARKIVET

Søg i alle magasinets artikler, ledere, anmeldelser og debatindlæg fra 1997 og frem. Teksterne hentes som pdf-filer.

NB. Der er copyright på tekster og billeder. Stoffet må derfor ikke kopieres til fx undervisning eller benyttes på egen hjemmeside, medmindre der er givet skriftlig tilladelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge