Viser artikel 31-40 af 63 resultat(er)

Modstandsdygtighed hos tibetanske torturofre

Ibet: Undersøgelse, som sammenligner de psykologiske virkninger af tortur hos 35 torturofre med en tilsvarende gruppe af 35 ikke-torturerede flygtninge.

Kan akutte reaktioner forudsige vedvarende traumatiske reaktioner hos voldsofre?

Seks procent af danskerne udsættes hvert år for vold, og to procent kvæstes af volden. Forskellige undersøgelser har vist, at omkring 20 % udvikler en posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) efter et voldeligt overfald. Det har længe været et ønske blandt behandlere at kunne forudsige, hvilke voldsofre der udvikler en vedvarende PTSD, så man kan koncentrere den forebyggende indsats om de mest udsatte.

Hvordan klarer jordskælvsofre sig psykologisk set?

En ny undersøgelse fra Island af to voldsomme jordskælv, der ramte et relativt øde område i den sydlige del af landet, benytter sig af folkeregistre for at løse problemet med at få et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Forberedt på terror?

Anmeldelse af Keld Molin: "Terrorangrebets psykologi – Psykologiske konsekvenser og beredskab ved terror med masseødelæggelsesvåben". København: Frydenlund, 2005.

Bluff, samaritanertjeneste eller evidensbaseret professionalisme?

Vi skal tage debatten om kriseterapiens virkning og tage den alvorligt, lød for nylig en opfordring i Psykolog Nyt. Professor i klinisk psykologi Ask Elklit tager fat fra en ende af efter en periode, hvor krisepsykologien har været beskyldt for at være ubrugelig eller direkte skadelig.

Forståelse og behandling af sorgforløb

De seneste landvindinger i, hvordan vi forstår og behandler sorgforløb, var genstand for Margaret og Wolfgang Stroebes bidrag på et dansk symposium om sorgprocesser.

Ældre der sørger

Om posttraumatisk stress forstyrrelse hos ældre efterladte og den betydning, personlighed spiller for sorgreaktionen

Tre former for kriseterapi

PTSD er en lidelse, som rammer omkring 8 % af befolkningen, hvilket gør den til en af de almindeligste psykiske lidelser. Alligevel ved vi ikke meget om, hvilke behandlingsformer der er mest effektive til at behandle PTSD. En gruppe amerikanske forskere har sammenlignet tre forskellige behandlingsformer: Eksponering, afslapningstræning og EMDR, hvilket står for ”Eye Movement Desensitization & Reprocessing”.

Hjælper det følelsesmæssigt at åbne sig efter et alvorligt tab eller traume?

Tre undersøgelser peger på, at social og følelsesmæssig åbenhed anses for at være en hjælp, men i modsætning til, hvad de fleste tror, er der ikke noget, der tyder på, at de fremskynder en bearbejdning af psykiske traumer. Hvis disse efterlader den ramte med store psykiske problemer, er de naturlige sociale relationer og skriveopgaver helt utilstrækkelige til at hjælpe de traumatiserede. Her vil der i så fald være brug for en decideret psykologisk behandling.

Torturerede flygtninge i Danmark

Man oplever PTSD og sociale problemer hos næsten alle flygtninge, der kommer til Danmark, og som har været udsat for tortur i deres hjemlande. En ny pilotundersøgelse belyser problemets omfang.

SØG I ARTIKELARKIVET

Søg i alle magasinets artikler, ledere, anmeldelser og debatindlæg fra 1997 og frem. Teksterne hentes som pdf-filer.

NB. Der er copyright på tekster og billeder. Stoffet må derfor ikke kopieres til fx undervisning eller benyttes på egen hjemmeside, medmindre der er givet skriftlig tilladelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge