Viser artikel 41-50 af 63 resultat(er)

Voksne ofre for incest

Har vi råd til at hjælpe voksne, der fastholdes som ofre for seksuelle overgreb i barndommen? En psykolog og en socialrådgiver giver stikord til et svar baseret på erfaringer fra Incestcenter Fyn.

Sæbeopera som terapeutisk redskab

På en stor skadestue i New York har man tilrettelagt et endnu mere omfattende program for unge kvindelige selvmordsforsøgere i alderen 12 til 18 år og deres mødre, hvoraf hovedparten i det pågældende optageområde er af spansk afstamning. Programmet bestod i, at de unge og deres mødre sammen så en sæbeopera-video på deres eget sprog, der fulgte to unge selvmordsforsøgere, hvoraf den ene fravalgte behandling og senere gentog sit selvmordsforsøg.

Børn af homoseksuelle par

På baggrund af en undersøgelse anbefaler tre norske forskere, at lesbiske kvinder får lov til at adoptere på linje med heteroseksuelle kvinder. Hvad angår homoseksuelle mænd, er der endnu for få undersøgelser til, at man kan drage den samme konklusion, men det ud fra det spinkle grundlag, der findes i dag, er det sandsynligt, at de også vil være egnede som adoptivforældre.

Blad: Psykolog Nyt 03-2003
Forfattere: Ask Elklit
Kategorier: Øvrige
Omsorgssvigt i palæstinensiske familier

Dagligt fortæller medierne os om krigshandlinger mellem Israel og palæstinenserne. Et betydeligt antal af de flygtninge, Danmark har modtaget, er palæstinensere. Mange af dem er psykisk belastet af en opvækst under krigslignende forhold, og disse psykiske problemer er sammen med mændenes vanskeligheder ved at få et arbejde medvirkende til, at mændene er utilstrækkelige rollemodeller for deres sønner. Heri ligger en af årsagerne til de andengenerationsproblemer, som skoler, socialforvaltning og politi står over for.

Blad: Psykolog Nyt 01-2003
Forfattere: Ask Elklit
Kategorier: Udland, Øvrige
Kan mentalhygiejnen i flygtningelejre forbedres?

Forskning har i stigende grad dokumenteret, at mange flygtninge har store psykiske vanskeligheder pga. massive tab, overgreb, mishandling og tortur. Med jævne mellemrum fortæller medierne om flygtninge i asylcentrene, der går amok og bliver voldelige eller truer med at tage andres eller deres eget liv.

Blad: Psykolog Nyt 01-2003
Forfattere: Ask Elklit
Kategorier: Øvrige
Gør krisecentre for kvinder en forskel?

En australsk undersøgelse af 59 kvinder på krisecentre i Adelaide har fulgt disse gennem et år og vurderet deres psykiske tilstand.

Traumatiseres teenagere i samme grad som voksne?

Omsorgssvigt, incest og fysisk mishandling medfører en betydelig risiko for, at børn og unge udvikler en personlighedsforstyrrelse pga. deprivation og vold fra forældrenes side. En sådan personlighedsforstyrrelse vil senere i livet medføre vanskeligheder i det følelsesmæssige liv og i relationer til andre. En undersøgelse konkluderer, at teenageårene er en periode med betydelig risiko for at blive udsat for traumatiske situationer.

Er voldtægtsmænd selv ofre for overgreb?

En amerikansk undersøgelse viste en klar sammenhæng mellem fysisk mishandling og incest-overgreb på den ene side og forekomst af voldtægt på den anden. Både fysisk mishandling og incest var hver især forbundet med en fordoblet voldtægtsfrekvens, men når begge typer barndomstraumer var til stede, var der op til en seksdobling af forekomst af voldtægt.

Er metoden med afbetingning af øjenbevægelser effektiv?

For 12 år siden fremkom en splinterny metode til behandling af traumatiske erindringer og forestillinger: EMDR. Metoden var opfundet af en amerikaner, Francis Shapiro, som havde gjort den opdagelse, at det ikke var muligt for klienter at fastholde meget ubehagelige scener fra traumatiske begivenheder, når de samtidig skulle koncentrere sig om at følge hendes fingre, der bevægede sig roligt frem og tilbage som en vinduesvisker på en bilrude.

Danske tal på whiplash

Ny dansk psykologisk viden om kronisk whiplash. Ask Elklit fremlægger tal og tendenser fra en aktuel undersøgelse af næsten 2000 whiplashramte.

SØG I ARTIKELARKIVET

Søg i alle magasinets artikler, ledere, anmeldelser og debatindlæg fra 1997 og frem. Teksterne hentes som pdf-filer.

NB. Der er copyright på tekster og billeder. Stoffet må derfor ikke kopieres til fx undervisning eller benyttes på egen hjemmeside, medmindre der er givet skriftlig tilladelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge