I det moderne arbejdsliv skal ledelse ikke blot henlægges til en rolle eller position. Ledelse er en funktion i organisationen for både ledere og medarbejdere. En funktion, som ansatte både bidrager til og lader sig lede af. Ledelsesteam har en særlig opgave i udviklingen af organisationens ledelsesfunktion. Det er en svær opgave, som er nem at fare vild i. Derfor er det befriende, når Anders Trillingsgaard tager én i hånden i bogen Ledelsesteamet gentænkt – sådan skaber I kurs, koordinering og commitment og stille og roligt anvender 12 pointer til at forklare hvorfor og hvordan, man som ledelsesteam kan arbejde med sin ledelsesudvikling. Hver pointe forklares enkelt og ligetil samtidig med, at de hver især henviser til forskning. Det gør bogen særegen – den er både seriøs og lettilgængelig.

En af bogens væsentligste pointer er, at ledelse ikke er noget ”man er”, men noget ”der skabes”. Med afsæt i Wilfred Drath beskriver Trillingsgaard ledelse som det at skabe kurs, koordinering og commitment. Det er ikke noget, der skabes fra én person i toppen af hierarkiet, men derimod noget ledelsesteamet udvikler i fællesskab. I den ånd bliver bogen et opløftende alternativ til den individualpsykologiske tilgang til ledelse. Lad os nu komme ud af den konstante søgen efter selvets kringelkroge og i stedet fokusere på den ledelse, det handler om – nemlig organisationens ledelsesfunktion.

Intet skønmaleri

Trillingsgaard formår at reducere kompleksiteten i et særdeles komplekst felt. Det gør han ved at holde et stramt fokus på ledelsesfunktionen som bogens gennemgående genstand. Hver pointe beskrives i forhold til at gentænke og styrke ledelsesteamets gennemslagskraft, synlighed og samlede styring. Der anvendes både forskning og egenproduceret empiri. Illustrative case-eksempler, enkle selvtest og/eller spørgsmål til selvrefleksion og håndgribelige anbefalinger gør, at man som læser ikke kun får svar på ”hvorfor”, men også får konkret inspiration til ”hvordan” – både som leder og konsulent.

Trillingsgaard maler ikke et skønmaleri af hverken ledelse og/eller ledelsesteamets indre linjer, og det styrker bogens troværdighed. Indbyrdes interesseforskelle og konkurrenceforhold øger ledelsesteamets konfliktpotentiale. Ledelsesteamet skal derfor vove de højlydte diskussioner – og fastholde hinanden i at finde, stimulere og måske gentænke den fælles kurs, koordinering og commitment for at skabe succeser i fællesskab. Til det kan Trillingsgaards bog bestemt være en god inspiration med flere metodeforslag som kan hjælpe én og ledelsesteamet på rette vej. En bog, der sagtens kan læses flere gange.

Signe Groth-Brodersen, cand.psych. (aut), ErhvervsPhD

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge