Psykologen Mads Korsgaard og freestylerapperen Pede B har sammen skrevet en bog om, hvordan vi alle kan udnytte vores potentiale for at være kreative. Ved at kende til de psykologiske mekanismer bag den menneskelige kreativitet kan vi alle udvikle vores kreativitet og lære at være aktivt kreative.

Baggrunden for det noget utraditionelle samarbejde mellem psykologen og freestylerapperen er, at freestylerap i særligt høj grad involverer de psykologiske mekanismer, der er på spil, når man er aktivt kreativ. Freestylerapperen udmærker sig nemlig ved at kunne være ”kreativ på kommando” og ved at være i stand til målrettet – og ofte under tidspres – at skabe nye, originale idéer.

Forfatterne ønsker med bogen at aflive myten om, at kreativitet er en gave, som nogle få udvalgte er heldige at være født med. Forfatterne vil have os til at forstå, at kreative idéer ikke er noget, der kommer ud af det blå, men at vi selv kan styre de mekanismer, der er involverede i, at idéer opstår. Det er disse mekanismer, som de to forfattere har sat sig for at udforske igennem bogen. Mekanismerne omfatter bl.a. det at kunne danne associationer, det at kunne skifte mellem divergent og konvergent tænkning og det at kunne give sig selv en tilpas afgrænset opgave eller ”udfordring”, som forfatterne kalder det. I kapitlet om ”udfordringen” beskriver forfatterne psykologien bag ”valgets paradoks”, og de folder her et tema ud, der også er interessant i en mere bred sammenhæng. Med talrige eksempler illustrerer forfatterne, at vi for at være kreative og tænke nyt og for generelt at kunne træffe valg og igangsætte handling paradoksalt nok må afgrænse vores handlerum og lave en tilpas snæver ”problemformulering” for os selv. Har vi for mange valgmuligheder og for meget frihed, ender vi nemlig ofte med at blive ubeslutsomme og handlingslammede eller i sidste ende bare gøre det, vi plejer.

Forfatterne slutter af med at beskrive vigtigheden af indre motivation og arbejdsomhed. Forfatterne er optimistiske på læserens vegne og giver mange eksempler på, at det hele handler om at komme i gang, ikke at miste modet og at blive ved med at prøve. Med eksempler på, hvor meget kreative og skabende personligheder som fx Albert Einstein og Thomas Edison producerede, og hvor langt der nogle gange var mellem ”snapsene”, er budskabet, at jo mere, man skaber, jo større sandsynlighed er der også for, at der er noget originalt og nyskabende iblandt.

I bogen veksles der mellem beskrivelser af teori, empiri og eksempler fra virkelighedens verden på en måde, der gør den overskuelig og let at gå til. Mads Korsgaard får formidlet teori og empiri i et letlæseligt sprog og gennemgår et stort fagområde på en måde, så alle kan være med. Beskrivelserne af de psykologiske mekanismer suppleres i hvert kapitel af kortere afsnit, hvor Pede B giver eksempler og anekdoter fra sin karriere som aktivt kreativ freestylerapper. Bogen er på denne måde meget pædagogisk i sin form, og den lykkes med at give læseren masser af billeder og konkrete eksempler på det mere teoretiske indhold.

Bogen henvender sig til alle, der gerne vil have en overordnet indføring i de psykologiske mekanismer bag kreativitet og gerne vil motiveres til selv at komme i gang. Forfatterne forsøger i høj grad at få læseren til selv at tage handling på sit ønske om at være mere kreativ, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over ting, man kan gøre. En naturlig konsekvens af denne guide-agtige form er, at nogle af tipsene til, hvad man skal gøre, kan virke lidt forsimplede. Man kommer derfor som læser nogle steder på arbejde for at finde ud af, hvad det helt konkret er, man skal gøre i ens eget tilfælde. Fordelen ved denne form er dog, at man som læser føler sig opmuntret og oplever, at forfatterne har tiltro til, at man ved at prøve og ved at øve sig nok skal få noget ud af det.

For fagpersoner kan bogen bruges som en introduktion til noget af den forskning og teori, der er inden for området. Bogen er fyldt med referencer til de forskellige undersøgelser og teorier, der gennemgås, og er oplagt for den, der ikke har den store viden om området, men ønsker at danne sig et overblik. Bogen strækker sig flere steder også ud over emnet kreativitet og er med sit fokus på valgets paradoks og menneskets udfordringer i forhold til at handle i situationer, der er for komplekse, også interessant i en bredere sammenhæng.

Af Malene Degn, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge