Bogen indledes med en systematisk og uddybende gennemgang af diagnosekriterierne for autismespektrumforstyrrelser ifølge DSM-5. Som bekendt er selve diagnosen ”Aspergers Syndrom” (AS) fjernet i den nyeste diagnosemanual. Implikationerne ved dette beskrives ud fra forfatterens eget synspunkt.

Forfatteren har udvalgt en række aspekter ved AS, som han uddyber i bogen. På denne måde bliver læseren introduceret til områder som social forståelse, mobning, Theory of Mind, følelser og særinteresser hos mennesker med AS. Endvidere gennemgås emner som sprog, kognitive evner, motorik og sensorisk følsomhed. En af bogens forcer er, at AS forklares i et livsperspektiv. Læseren får derved en forståelse af, hvordan livet kan se ud for det lille barn med AS inden diagnosen er stillet, men også emner fra voksenlivet som uddannelse, karriere og familieliv bliver gennemgået.

Der er en fin vekselvirkning i bogen mellem fakta, forfatterens kliniske erfaringer og biografiske beskrivelser fra mennesker med AS. Således får læseren et godt videnskabeligt fundament, suppleret med cases og inspirerende (omend noget ambitiøse) pædagogiske ideer.

Ønsker læseren efterfølgende at fordybe sig endnu mere i emnet AS, har forfatteren afslutningsvist i bogen sørget for en omfattende liste med uddybende litteratur. Endvidere forslag til konkrete materialer i arbejdet med mennesker med AS.

Bogen er både brugbar som klinisk grundbog / opslagsværk, og som inspiration i det terapeutiske og pædagogiske arbejde med AS. Sproget i bogen gør den letlæselig. Den kompakte mængde af information, som bogen indeholder gør, at der skal afsættes god tid til læsningen.

Af Merle Veggerby, cand.psych.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge