Bogens forfatter er en kvinde med Aspergers Syndrom, som ønsker både at understøtte andre kvinder i samme situation og at gøre opmærksom på de kønsforskelle, der kan være hos mænd og kvinder med Aspergers Syndrom. Læseren får hurtigt indtryk af, at bogen er skrevet af en forfatter med meget på hjerte, og et stort ønske om at bidrage positivt til andre kvinders selvforståelse.

Bogen kommer omkring væsentlige emner, som kan være særligt udfordrende for piger og kvinder med Aspergers Syndrom, såsom fx depression, mobning, sansemæssige udfordringer, venskaber, parforhold, børn og arbejdslivet. Læseren får del i forfatterens selvbiografiske oplevelser og refleksioner samt små fortællinger fra 36 kvinder med Aspergers Syndrom, som forfatteren har interviewet. Som læser bliver man inviteret helt med ind bag facaden og får beretninger om mange vanskelige livsvilkår.
Beretningerne perspektiveres efterfølgende ud fra forfatterens synspunkt, og læseren bliver på denne måde ført igennem emnerne. Hvert kapitel afsluttes med forfatterens alsidige råd til både piger/kvinder med Aspergers Syndrom og deres forældre. Her er der sikkert god inspiration at hente, når blot man har for øje, at det er forfatterens egne gode råd.

Generelt er det væsentligt at huske, at bogen ikke er videnskabeligt funderet, selvom skrivestilen til tider minder herom. Som fagperson kan det til tider være vanskeligt at abstrahere fra bogens postulater og kategoriske beskrivelser. Husker man dog sig selv på bogens primære ærinde, som er at styrke autistiske kvinders selvfølelse, bliver dette straks mindre vigtigt. Hvis man som kvinde med Aspergers Syndrom genkender sig selv i beskrivelserne, vil bogen utvivlsomt bidrage til, at man føler sig hørt, set og forstået. For pårørende og fagpersoner giver bogen et værdifuldt indblik i livet med Aspergers Syndrom.

Især de personlige beretninger efterlader læseren tænksom i forhold til de vilkår, mennesker med Aspergers Syndrom bydes. Sætninger som ”Det sjove er, at hvis alle var ligesom mig, tror jeg slet ikke, at jeg ville føle mig handicappet” (Andi, s. 227), gør indtryk. De pårørende opfordres gentagne gange i løbet af bogen til at læse og informere sig om Aspergers Syndrom for bedst at kunne forstå og støtte deres datter eller partner. Kvinder med Aspergers Syndrom forsikres gennemgående i bogen om, at de er værdifulde mennesker, der har meget at bidrage med både i forhold til andre mennesker og til samfundet generelt. På denne måde lever bogen op til sin titel ved netop at formidle styrke og handlekraft til kvinder med Aspergers Syndrom.

Af Merle Veggerby, cand.psych.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge