Bogens kerne består af 16 rørende fortællinger om det at blive far til et for tidligt født barn – fortalt af fædrene selv og nedskrevet af psykolog Rebecca Schønherr Thomsen. Fortællingerne introduceres med et kort oprids af, hvordan faderrollen har udviklet sig i forhold til fædrenes deltagelse i graviditeter og fødsler.

Her er der fokus på, hvordan fædre i dag inddrages eller rettere – ikke inddrages i både graviditeten og under fødslen, og hvordan sprogbrug på fødselsafdelingers hjemmesider er skrevet primært til mødre og ofte kun nævner fædre i bibemærkninger.

En vigtig pointe er, at manglen på inddragelse af fædre kan give særlige udfordringer i forbindelse med komplicerede fødsler, og forløb hvor barnet fødes for tidligt.

Herefter følger de 16 beretninger skrevet af 16 forskellige fædre, der dog har det til fælles, at de gennemgår en svær periode i forbindelse med deres barns for tidlige fødsel. I historierne er der plads til, fædrenes refleksioner over hvordan de forskellige oplevelser påvirker dem, deres bekymringer undervejs og efterfølgende, samt hvilken hjælp de havde brug for, som de enten modtog eller ikke modtog.

Bogen slutter med forfatterens egne refleksioner i forhold til historierne. Her kommer forfatteren ind på, hvordan det påvirker fædrene, når der er komplikationer igennem hele graviditeten modsat en pludselig uventet for tidelig fødsel.

Der reflekteres også over, hvordan det er at blive far iblandt døende børn på neonatalafdelingen, og hvilke svære følelser der ofte viser sig blandt fædrene.

Formålet med bogen er dels, at nybagte fædre til for tideligt fødte børn har nogle historier at spejle sig i, samt at der blandt fagpersonale kommer større fokus på fædres oplevelser, behov og rettigheder. Forfatteren evner i høj grad at binde disse formål sammen. For mit vedkommende som psykolog i sundhedsplejen, har jeg fået et helt unikt indblik i, hvad der generelt foregår på neonatalafdelingerne, hvad ikke bare fædrene men i virkeligheden forældrene udsættes for i disse forløb.

Dertil fik jeg yderligere en særlig forståelse for, hvordan det kan opleves for en far, når han både skal nære omsorg for den indlagte mor og det indlagte barn, hvordan fædre kan føle sig magtesløse og uden agens, fordi han ’blot er far’ samt hvilken betydning det kan få i det lange løb. Jeg får som læser også indblik i, hvordan far på den anden side kan opnå en særlig følelse af forbundethed med barnet, når han enten selv ser sig selv som en vigtig del af forløbet, eller hvis personalet tænker ham ind som både pårørende og en ressource på lige fod med moderen. Jeg ville ønske, at alle der arbejder på neonatalafdelingerne og alle professionelle der har kontakt med familierne efterfølgende får muligheden for at læse denne bog, da der er meget læring og inspiration at hente i forhold til både at inddrage fædre og samtidig have blik for deres psykiske velbefindende.

Alt i alt en velskrevet bog, der sætter fædrenes rettigheder og behov på programmet. Da bogen er skrevet til både fagprofessionelle og fædre, har bogen et miks af mindre teoretiske afsnit, som formentligt ikke er vedkommende, for de fædre der ønsker at spejle sig i fortællingerne. Personligt kunne jeg have ønsket mig lidt mere teori og lidt flere forskningsmæssige betragtninger, da jeg synes, det er en mangelvare på dette område helt generelt. Men forfatteren holder sig fint imellem de to formål uden at forfordele den ene del, og det er i virkeligheden en rigtig fin balance.

 

Af Kaja Dreioe Möglich Rasmussen, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge