Forfatter Anna-Mette Thomsen er cand.psych., supervisor og specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Hun er indehaver af det erhvervspsykologiske konsulenthus Inspire ApS. Siden 2016 har hun arbejdet på at opbygge bæredygtige organisationer, hvor ledere og medarbejdere trives samtidig med, at de skaber resultater.

Bogen består af to dele opdelt i 10 kapitler. Første del er teoretisk og handler om den forskning og de teoretiske tilgange, der ligger til grund for bæredygtig coaching. Anden del er en gennemgang af SUSTAIN-ABLE-modellen, som forfatteren har udviklet. Der er sluttelig godt 14 sider med noter, men mange gentagelser, og der er ikke en egl. litteraturliste. Bogen er letlæst, skrevet med store bogstaver og indeholder mange tabeller, skemaer – også skemaer til udfyldning ved træning, modeller, illustrationer og kapiteloversigter og en række cases. Målgruppen er alle fra ledere til nøglemedarbejdere og konsulenter, som ønsker at tænke bæredygtighed, når det gælder menneskelige ressourcer og vedvarende høj performance.

Bogen er et bud på fjerdegenerations-coaching, og den tager udgangspunkt i de seneste års forskning og forfatterens egen konsulentpraksis siden 2005, hvorfra forfatteren har udviklet SUSTAIN-ABLE modellen med tilhørende værktøjer, som kan understøtte vejen til sund performance i praksis.

Forfatteren definerer bæredygtig coaching således: ”Bæredygtig coaching er at komme i mål på den bedst mulige måde, hvor vejen til målet og selve målet er bæredygtighed ” (p. 17).

Det teoretiske grundlag bygger på den systemiske tilgang, positiv psykologi, mindfulness, den løsningsfokuserede tilgang, feedback (ud fra Senge), adfærdsdesign, flow-teori og positiv framing. Senere i en begrebsafklaring fremhæves ”self-efficacy”, men dog uden at nævne social læringsteori eller Bandura. Til gengæld nævnes og gengives Locke & Latham (med artikler fra 2002, 2007, og 2017) en del gange. Og her er også en reference til Kahneman 2011 med en praktisk anvendelse af hans system 1 og system 2 i forhold til beslutningsprocesser og i forhold til pauser.

Ud fra den systemiske tænkning er konteksten og metapositionen af central betydning. Der skal være balance og sunde strategier mellem væren og gøren og ift. venlighed, og det foregår bl.a. ved bevidst nærvær og opmærksomhed på automatiske tanker.

Den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) i forhold til forandring og problemløsning handler om en række trossætninger eller overbevisninger, der påvirker vores løsninger ind i en kontekst. Forfatteren kalder konteksten for kongen og feedback bliver så til dronningen. Kulturen omkring feedback har stor betydning for at opnå ”psykologisk tryghed” og er meget kontekstafhængig. SUSTAIN-ABLE modellen, en 11-trins model i 2 faser, gennemgås grundigt. Det hedder ligefrem i en overskrift at ”Modellen i bæredygtig coaching er dit es” (p. 93).

Forkortelsen i modellen står for:

 • Sæt mål
 • Undersøg muligheder
 • Sunde strategier
 • Tjek
 • Accept
 • Indflydelse
 • Nyd rejsen
 • Acceleration
 • Balance
 • Læring
 • Evaluering

Og der er en fin illustration, over hvordan målsætninger kan opdeles (performence mål, læringsmål, kreative mål), og hvordan disse igen kan underopdeles. I forhold til læringsperspektivet inddrages Vygotsky med trykhedszonen, udviklingszonen og nedlukningszonen. Herudover skriver forfatteren om helikopterperspektivet, der er en metaposition og et fly-perspektiv, som er en læringsposition.  Det er en fin skelnen.

Sidste kapitel er en opsamlende gennemgang af hele SUSTAIN-ABLE modellen. Det vigtigste for psykologen er at have en forfinet spørgeteknik, der skaber refleksion i retning af bæredygtig adfærd. Hvis konteksten er kongen, feedback er dronningen, så er spørgsmål knægten (frit p. 191).

Alt i alt er det en praksisnær bog, der giver et konkret bud på en model og en forståelse af at udvikle bæredygtighed og livsbalance i organisationer og altså reducere stress. Det er et bud på en fjerdegenerations-coaching.

Kritikpunkter kunne være at der nogle steder er mangel på akademisk stramhed og et til tider upræcist noteapparat i form af en kapitellitteraturliste. I teksten står stå ret ofte variationer over sætningsindlederen: Forskningen viser…, forskning viser yderligere…, forskere har konkluderet…, Fokus er anvendelsesorienteret praksis, men jeg kunne oftest godt med lidt detektivarbejde finde tilbage til kilden.

Anmeldt af Elsebeth B. Nielsen, cand.psych., Middelfart Gymnasium og HF

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge