En dag lå en boblekuvert og ventede på mig. Uden at læse afsenderadressen åbnede jeg, og ud faldt en lille grøn bog med et stort udråbtegn på forsiden. ”Hvem har sendt mig en lommebibel” var den første tanke, der slog mig, indtil jeg kiggede nærmere på forsiden.

Bogen Bliv Til! er alt andet end en bibel, snarere det modsatte, idet bogen ikke tager patent på sandheden, men tilbyder en oase af ro til refleksion for langt de fleste. Bogen er skrevet, så den kan læses af unge fra ca. 16 år og opefter. Den kan læses som oplæg til at tænke lidt over dig selv og som en intro til eksistensfilosofiske emner.

Bogen er letlæst og adresserer det faktum, at vi som mennesker altid er på vej, vi altid er i gang med at blive det, vi hver især giver os selv mulighed for. Ikke at der ses ukritisk bort fra omgivelsernes betydning, men vægten ligger på individet med respekt for fællesskabet.

Bogen igennem appelleres der til kritisk tænkning, og på den måde får bogen et dannelsesperspektiv, som ville være trist at være foruden, og virker som et friskt pust i al den øvrige intimideringskommunikation, der findes i mainstream medier.

Undervejs fremhæves flere spændende spørgsmål som fx Tolstojs centrale spørgsmål: ”Er der nogen mening i mit liv, der ikke forsvinder, når den uundgåelige død indtræffer?” Fascineren¬de…når man tænker over det.

Fraværet af klare samfundsmæssige normer og forventninger til den enkelte problematiseres i forhold til at skabe mening og retning i eget liv og beskrives som angstprovokerende eller måske blot som eksistentielt udfordrende. Samtidig gøres der ophold ved det moderne populistiske forventningstyranni, speltmafiaen, der blokerer for udvikling af kompetence i eget liv.

Bogen afsluttes med grundlæggende ubehagelige præmisser for det menneskelige liv, og der fremhæves få velvalgte råd til leve med præmisserne i bestræbelserne på at opnå det ”tilstrækkeligt gode liv.”

Læs bogen! Den vil givetvis blive læst, forstået og modtaget forskelligt alt afhængig af baggrund, erfaring og hvor i livet, man befinder sig men – læs selv, tænk selv – helt i bogens ånd!

Af Philip Kjær, cand.psych.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge