Børn med medfødt alkoholskade. Håndbog til omsorgsgivere og professionelle er, som titlen antyder, skrevet til omsorgspersoner for børn, der på grund af eksponering for alkohol i fostertilværelsen, har udviklet medfødt alkoholskade.

Bogen er et vigtigt bidrag inden for et område, hvor der ikke har været meget fokus, og forfatterne søger at oplyse om, hvilke symptomer børn med medfødt alkoholskade kan udvise, samt hvordan man omsorgsmæssigt og pædagogisk kan tilgå disse børn.

Som titlen ligeledes antyder, er der tale om en håndbog, som nærmest kan fungere som et opslagsværk. Forfatteren gengiver på forståelig vis biologien omkring, hvad der sker, når et foster udsættes for alkoholeksponering og herefter hvilke problemstillinger, dette senere kan afføde.

Bogen er inddelt i overskuelige kapitler, som rækker fra det lille barns basale behov som søvn og spisning, videre over blandt andet sansning og læring og afsluttes med kapitler dedikeret til at øge forståelsen for børn med medfødt alkoholskades måde at indgå i venskaber og familie og hvordan, man relevant kan intervenere i forhold til børn og familier.

Bogen kan særligt anbefales til omsorgspersoner til børn med medfødt alkoholskade, eksempelvis plejeforældre. Derudover kan blandt andet sagsbehandlere, som sidder med børnesager, hvor børn har været udsat for alkoholeksponering og deraf har pådraget sig alkoholskade, tænkes at have gavn af bogen, idet følgevirkninger og deraf udspringende behov gennemgås.

Bogens styrke er dens overskuelighed, og at man relativt hurtigt kan tilegne sig viden om området, idet den formidles i et letforståeligt sprog og generelt er skrevet kortfattet.
Omvendt bliver det dog samtidig en mangel, at bogen netop er skrevet i et så kortfattet og oplistningspræget sprog, og at man derigennem kun opnår et ganske lille indblik i de forskellige temaer, der behandles.

I sidste del af bogen beskrives en case med spædbarnsterapi til et barn med medfødt alkoholskade. Der kunne med fordel have været anvendt flere af sådanne cases til at give et bedre billede af, hvordan symptomer og interventioner kunne tage sig ud i praksis.

Derudover kan bogens titel måske afholde nogen fra at læse den, idet mange børn ikke er diagnosticerede med medfødt alkoholskade. Det kunne være spændende at læse forfatternes syn på differentialdiagnostik, idet der uden tvivl er mange symptomer, der kan ligne det, man ser hos børn med medfødt alkoholskade.

Af Anna Sofie Slot, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge