Inger Thormann og Marcella Broccia har lavet en begavet, elegant og smuk lille håndbog til brug i både privat og professionelt samvær med børn med medfødt alkoholskade. Bogen er så lille, at den kan være i de flestes taske, så den altid er inden for rækkevidde, hvilket mange nok vil ønske sig i selskab med et alkoholskadet barn.

Håndbogen er genialt bygget op efter emner, som direkte knytter an til barnet, fx ’søvn’ .. ’sansning’ … andre, som knytter sig til de voksne, fx ’behov hos forældre og andre omsorgspersoner’, og hvert af disse kapitler er bygget op over konkrete spørgsmål, som fx ’hvorfor sover mit barn dårligt?’ – ’hvorfor kan min søn ikke lide at blive omfavnet?’ – ’hvordan kan jeg hjælpe mit barn til at få venner?’ – ’ hvad sker der, når det alkoholskadede barn kommer i puberteten?’ … Hvert spørgsmål bliver besvaret med forklaring på baggrunden, og svarene er klare, præcise og alligevel let forståelige.

Efter hvert afsnit er der en liste med råd, knyttet til situationerne.

De to forfattere er eksperter inden for området, de taler om et komplekst tema ud fra både teoretisk og erfaringsbaseret viden i et klart og konkret sprog, så man virkelig får et svar på spørgsmålene og desuden suppleret med de gode råd.

Det er kompliceret af leve med medfødte alkoholskader – og at leve tæt på en, der er født med alkoholskader. Det ekstra sensitive nervesystem gør, at livet ofte bliver smerteligt og præget af uforudsigelighed. Det er af og til ubærligt for børnene og belastende også for omsorgspersonerne at blive konfronteret med barnets smerte i de utallige daglige situationer, hvor alkoholskaden træder igennem og barnet bliver frustreret, stresset, ked af det, vred – og svær at nå. Denne lille bog rummer svar på mange af de spørgsmål, sådanne situationer rejser, og jeg tænker at ved at lære bogen at kende, vil man som omsorgsperson og som behandler kunne skærpe sin opmærksomhed på vigtigheden af at finde stille, rolige og konkrete måder at formulere sig på over for barnet. Når det bliver en vane at forblive rolig og konkret, vil samværet med det alkoholskadede barn snart blive mærkbart lettere. Det under jeg de alkoholskadede børn – så meget fred som muligt i deres stressede liv.

Bogen er en gave for alle, der lever eller arbejder med alkoholskadede børn, men også andre stressede børn, børn med tidlige traumer, børn med forskellige udviklingsforstyrrelser – alle de børn, som lever med et særligt sensitivt nervesystem, vil have gavn af at blive mødt med de holdninger og tilgange, denne lille håndbog repræsenterer: empati, ro, rammesætning for barnet.

Alle, som har med børn at gøre, kan hente viden og inspiration i denne fine lille bog – og mit gæt vil være, at mange ikke vil slippe den igen.

 

Af Conni Gregersen, cand.psych.aut., specialist i psykoterapi og supervision

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge