Børns seksualitet er både i professionelle og lægmandskredse et underbelyst og ofte tabubelagt emne. For mange mennesker er disse to temaer så godt som uforenelige med hinanden. Det gøres der op med i denne bog, som på overskuelig vis og i et let tilgængeligt sprog formidler, hvordan barnets seksualitet udvikler sig fra fødsel til pubertet.

Bogen består af en indledning, som bl.a. medtager et teorihistorisk overblik over emnet. Herefter følger syv selvstændige kapitler, som på overskuelig vis dækker 1) Barnlig seksualitet, 2) Onani, 3) Bekymrende seksuel adfærd, 4) Retningslinjer for behandling af børn og unge med seksuel overgrebsadfærd, 5) Seksuelle overgreb mod børn, 6) Porno, 7) Seksualitet i daginstitution og skole. Således kan bogen også nemt anvendes som opslagsværk.

Efter min mening, burde Børn og seksualitet være fast pensum på alle landets pædagogiske læreanstalter. Seksualiteten er så stor en del af den menneskelige personlighed og væren i verden, at en større viden om og fokus på hvordan man både som forælder og fagperson skal forholde sig til børns seksualitetsudtryk, kan være afgørende i forhold til barnets både personlige og seksuelle udvikling og hermed forholdet til sig selv som voksent, seksuelt væsen. Hvis ikke vi som voksne tør anerkende, forholde os til og respektere børns seksualitet, er der overhængende fare for, at de heller ikke selv kommer til det. Dermed tror jeg på, at mere oplysning om emnet på længere sigt kan have stor betydning for, hvor mange skamfulde voksne med undertrykte seksualiteter, der går rundt i verden.

Bogen formår at gøre et ellers komplekst emne forholdsvist let tilgængeligt, og de mange eksempler og cases gør, at jeg som læser virkelig føler mig taget i hånden og hjulpet på vej rent praktisk. Forfatterne lykkes ikke kun med at beskrive børns normale seksuelle udvikling og udfoldelse, men også med at give tydelige og meningsfulde anvisninger til, hvordan vi som voksne omkring barnet, kan/bør agere og forholde os.

Afvigende børneseksualitet og overgreb er også væsentlige temaer. Bogen er skrevet i samarbejde med JanusCentret og har derfor et naturligt fokus herpå. Det kommer dog, efter min mening, til at fylde for meget – både rent fysisk, men også i de tanker og fornemmelser, jeg sidder tilbage med efter at have læst bogen. Hele sidste halvdel beskæftiger sig med overgreb af og mod børn, hvilke børn, der er i risikozonen i forbindelse med overgreb samt anvisninger til handling blandt ansvars-/omsorgspersoner. Det kommer desværre til at stjæle fokus fra det absolut vigtigste i denne bog, sådan som jeg ser det; at ALLE børn HAR en seksualitet og at det er fuldstændig godt, normalt og vidunderligt.

Maria Nørgaard Andersen, cand.psych.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge