Jesper Juul deler i denne bog åbent og fordomsfrit ud af sin mangeårige viden om sammenbragte familier og den komplekse rolle som bonusforælder. Forfatteren beskriver, hvorledes håb og glæde knyttet til kærlighed og ønsket om en fælles daglig samhørighed i et nyt parforhold hurtigt kan overskygges af udfordringer, belastninger, endda prøvelser for de involverede, hvis ikke projektet tages alvorligt, og de helende og udviklende muligheder, der ligger i den nye konstellation, udnyttes.

Første del af bogen berører kompleksiteten i samlivet mellem voksne og børn, der sættes sammen som resultat af to voksnes kærlighed og tilvalg. De mest almindeligt forekomne muligheder og faldgruber gennemgås i 10 kapitler. Fokus ligger, som bogens titel, på bonusforælderens rolle og handlemuligheder.

Bogens anden del byder på et indblik i et mangeårigt parallelforløb mellem en bonusfar og -datter, hvor både enkeltepisoder og tematikker belyses af dem begge via dagbogsnotater, mails og refleksioner. Læseren gives et unikt indblik i én af de måder relationen mellem en ansvarlig voksen og et andet menneskes barn kan forme sig over tid. Hvordan det lange seje træk kan krydres med små formildende møder og udviklende øjeblikke.

Forfatteren har på fineste vis blik for, at den primære energikilde i et parforhold med mine, dine og vores børn er de voksnes kærlighed. At den sammenbragte familie er de voksnes projekt, og at det kræver en ansvarlighed og tålmodighed, som kan udfordre de fleste. Forfatteren understreger, at tiden, hvor en ny voksen trådte i stedet for en fraværende forælder, er passé, da mange børns virkelighed nu byder på et kompliceret net af biologiske forældre, disses nye partnere, måske tidligere partnere, søskendeforhold i både første anden og tredje led, evt. deres respektive forældre, samt flere hold bedsteforældre. At det kræver en hel landsby at opdrage et barn kan være sandt, men også vældig kompliceret, hvis ikke forventningerne afstemmes og rollerne tydeliggøres. Forfatteren tager således udgangspunkt i en bonusforælderrolle, som kalder på et respektfuldt og stabilt relationsarbejde i forhold til de medfølgende børn. Fokus på at børnene over tid og med indsats kan blive godt stillet, og ligefrem profitere, af en voksen ven som ekstra ressource og sparringspartner; Og at den voksnes livsverden kan udvides og beriges af de børn, der følger med og kræver deres retmæssig plads, når et parforhold etableres.

Bogen henvender sig primært til bonusforældre. Både de potentielle og de garvede. Sproget er uformelt og flydende, indholdet letforståeligt og relevant. Bogen skønnes værd at anbefale til forældre og par med behov for at forstå og tilpasse sig en kompleks familiesammenhæng. Bogens første del kan også meget fint bruges som skabelon for vigtige emner at drøfte hjemme, i familien, og til uddybelse og nuancering i terapirummet.

For den professionelle giver bogen et fint indblik i, hvorledes det kan opleves at leve i en sammenbragt familie. Hvilke tematikker, der kan være i spil, og hvilke konflikter, der kan opstå. Indirekte belyses aspekter af det terapeutiske arbejde med den sammenbragte familie, og hvordan det kan adskille sig fra arbejdet med en traditionel kernefamilie. Forfatterens fokus på bred formidling af et kompliceret familiedynamisk, og emotionelt emne er prisværdig, men tenderer en forenkling, hvor den vanskelige balance mellem konkrete og brugbare råd på den ene side, og kantede tommelfingerregler og procesforslag på den anden side, kan gøre mere skade end gavn, hvis de tolkes for bogstaveligt. Psykologfagligt må anbefalingen således lyde, at bogen Bonusforældre – muligheder og faldgruber er et godt sted at starte, hvis man som fagperson vil interessere sig for arbejdet med den sammenbragte familie, eller som privatperson bevæger sig ind i et nyt livskapitel. Yderligere faglitteratur, og viden fra forskningen, kan med fordel supplere og nuancere emnet, da den sammenbragte familiekonstellation udgør en særlig kompleksitet, som vi på forskellig vis møder i det kliniske psykologarbejde og som har potentialet til at være både helende og udviklende for alle involverede, store som små.

Af Johanne Dahl-Hansen, psykolog; cand.psych.aut., specialist i klinisk psykologi.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge