Den Motiverende Samtale (Motivational Interviewing) har igennem de seneste 10 år vundet indpas i Danmark. Særligt i misbrugsbehandling, hvor der om noget er behov for at arbejde med borgernes motivation i forhold til at lave adfærdsændringer. Metoden bliver dog også anvendt i andre sammenhænge, såsom psykiatri, kriminalforsorg, hjemmepleje, jobcentre og i almen praksis.

Den motiverende samtale i praksis af Fabring og Rollnick er en praksisnær tilføjelse til Miller og Rollnicks 3. udgave af grundbogen i motiverende samtale: Den motiverende samtale – Støtte til forandring, der udkom på dansk i 2014. Hvor grundbogen henvender sig til alle, der ønsker en grundig indføring i metoden og den forskning, der ligger til grund for den, fokuserer den nye bog mere på anvendelse af metoden i praksis og hvordan man kan implementere den på arbejdspladser.

Fabring og Rollnick tager udgangspunkt i begrebet ”hverdagssamtaler” med det formål at hjælpe fagpersonale til at implementere principperne fra den motiverende samtale i alle de hverdagssituationer, hvor de taler med borgere, patienter og klienter. Sigtet med dette er at undgå at metoden bliver set som en kompleks terapiform, der kun kan udfolde sig i formelde rammer og bag en lukket dør. Fabring og Rollnick destillerer grundprincipperne ud af den motiverende samtale, så fagpersonen nemmere kan begynde at implementere dem i en travl hverdag, frem for at gå i stå og give op, i mødet med de mere abstrakte begreber i metoden.

Efter min mening lander denne nye bog på et tørt sted. Den gør læringskurven mindre stejl for novicer inden for metoden og øger sandsynligheden for en mere effektiv implementering af den motiverende samtale på arbejdspladser. Det skal dog tilføjes, at grundbogen stadig bør anses som basal læsning, hvis man ønsker at dykke længere ned i den motiverende samtale.

Af Mads Kjær Pedersen, cand.psych.aut.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge