Drengen, der voksede op som hund er en vigtig bog for alle, der arbejder med traumatiserede og omsorgssvigtede børn og voksne. Med et fagligt og fortællemæssigt overskud formidler Perry og Szalavits det mangeårige forskningsmæssig og praktiske arbejde, Perry har haft i feltet omsorgssvigt og dets konsekvenser for både den psykologisk, fysiologiske og kognitive udvikling, samt samspillet mellem disse.

Bogen er skrevet i et let tilgængelig sprog. Gennem cases fra Perrys arbejdsliv indføres man i dels teori dels den praksis, som Perry har udviklet, nemlig NMT (Neurosequential model of therapeutics).

I hans tilgang sættes fokus på kompleksiteten samt en behandlingsmetode, der inddrager barnet biologiske forudsætning og opvækstbetingelser i forsøget på at forstået barnets aktuelle problemstillinger og adfærd. Barnets udvikling, kompetencer og ressourcer forstås i et dynamisk, relationelt og situationelt perspektiv, der forandres og er i konstant bevægelse.

I denne 2. udgave er tilføjet et nyt afsluttende kapitel, der præciserer metoden. Desuden er der i denne udgave en række arbejdsspørgsmål, der kan anvendes, hvis man ønsker at bruge denne tilgang til arbejdet med omsorgssvigtede børn. Psykolog Jesper Birck har lavet et efterord om sit erfaring og arbejde med dette felt og metode.

Jeg slugte denne bog og anbefaler den på det varmeste.

Af Signe M. Hegestand, aut. psykolog, psykoterapeut og Mindfulness instruktør

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge