Da jeg stødte på bogen Dybe samtaler om lederskab var jeg ikke i tvivl om, at her var en bog, som jeg skulle læse. I mit arbejde er jeg optaget af dialoger, og af hvordan disse dialoger kan ændre ikke kun deltagerne i dialogen, men også den verden, der er omkring deltagerne. Så jeg var sikker på, at der var noget at hente i bogens cases, hvor seks lederes udfordringer og udvikling rulles ud.

Else Kathrine Relster udgangspunkt for sit arbejde er noget forskelligt fra mit, men jeg nød at blive inspireret af hendes eklektiske tilgang til hendes kunder – og ikke mindst af hendes varme indlevelse i de mennesker, som hun arbejder med. Så selvom vores arbejdsform er forskellig, så er der meget inspiration at hente.

Bogen er som nævnt overordnet bygget op over seks forskellige cases, der alle har udgangspunkt i autentiske forløb med ledere på forskellige niveauer. Med titler som ”Stålpanseret og kameluldsfrakken” eller ”Det gule spøgelse og rotten” kalder kapitlerne på at blive læst, og det er bestemt også store udfordringer, som de beskrevne ledere står overfor. Gennem reflekterede beskrivelser af lederne, deres historie og deres ledelsesvirkeligheder kommer man som læser helt tæt på, hvor meget, der kan være i spil, når man begår sig som leder. Der er ikke tale om komplicerede og fremmede problemstillinger, men snarere om situationer og ikke mindst relationer, som vi nok alle kan genkende os selv i. Beskrivelserne veksler mellem baggrundsviden, forfatterens refleksioner undervejs og direkte afskrifter af vigtige pointer/momenter fra samtalerne, hvilket giver et godt indblik i såvel situationen som i de refleksioner, som man kan sidde med som coach eller terapeut.

Forfatteren beskriver sig selv som procesfacilitator for de forandringer, som hendes kunder går igennem, og ambitionen med bogen er blandt andet at vise, at forandring altid er mulig, hvis vi kan finde ind til den rette motivation og sikre de rette betingelser. Denne ambition kommer fint til udtryk igennem bogen, og jeg synes, at Else Kathrine Relster lykkes med at vise, at coaching med et psykologisk mindset virkelig kan gøre en forskel i en leders liv og virke.

Overordnet set, så er det således en meget vellykket bog, der kan inspirere såvel ledere som medarbejdere i forhold til at blive klogere på, hvor mange ting, der er på spil, når vi er sammen på arbejde – og ikke mindst på hvordan vores historier og mønstre påvirker os i de relationer og samspil, som vi indgår i. Styrken ved bogen er klart dens seks ”hovedpersoner” og det materiale, som deres historier stiller til rådighed for os som læsere. De mere teoretiske input er overfladiske og korte, men jeg synes egentlig det passer godt til bogen. Måske kunne de undlades, men samtidig giver de et indblik i, hvor det er, forfatteren finder inspiration i sit arbejde.

God læselyst!

Af Allan Vestergaard, cand.psych.aut., chefkonsulent hos MacMann Berg og indehaver af Saga Psykologerne

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge