Hvorfor hører vi så mange beskrivelser af unge der mistrives, når vi samtidig siger, at de har alle muligheder foran sig, og frihed til at gøre lige som de vil? Det handler om mening. Hvis analysen er, at det instrumentaliserede samfund næsten udelukkende beskæftiger sig med, hvad vi skal blive, og hvordan vi bliver det, så er der et afgørende spørgsmål, der for mange unge står ubesvaret hen: hvorfor?

Bogen Eksistentiel Vejledning indleder med at beskrive to overordnede formål. Det første formål er, at skabe mere mening for vejledte. For det andet ønsker forfatteren, at bogen skal medvirke til at understøtte en bevægelse mod en mere meningsskabende og bæredygtig vejledningskultur

Bogen er vellykket ift. begge formål, og derudover kan den også give inspiration til socialfagligt, beskæftigelsesfagligt arbejde og andre, der samarbejder med mennesker om at finde nye veje i deres liv.

 

Det instrumentaliserede samfund er belyst både samfundsvidenskabeligt, filosofisk og socialpsykologisk med Svend Brinkmann som den mest kendte stemme. Bogen giver et godt indblik i den overordnede samfundsfaglige diskussion omkring det instrumentaliserede samfund, som det eksistentielle perspektiv spiller op imod.

En anden vigtig pointe i bogen er, at det eksistentielle perspektiv ikke skal stå alene. Bogen beskriver således også en biografisk tilgang til vejledningsarbejdet, hvor mange vil genkende elementer fra den narrative samtalemetode. I samme kapitel beskrives behovet for at arbejde kreativt i vejlederarbejdet. Denne del af bogen bør fremhæves, fordi den på en forfriskende direkte måde beskriver vigtigheden af at gribe, de muligheder der opdages i samarbejdet med den vejledte.

Ikke alt kan sættes på formel, og ofte er der stort potentiale i, de små tilfældigheder der opstår undervejs. Bogen har mange gode cases og eksempler bl.a. på dette. På den måde tager bogen også livtag med et afgørende dilemma for at skrive en bog som denne.

Forfatteren vil modarbejde den instrumentelle tilgang, men samtidig præsentere konkrete redskaber (eller instrumenter), som kan bruges til dette – i tråd med bogens første formål. Bogen kalder på, at vejlederen orienterer sig i de mange gode eksempler og øvelser samt de overordnede etiske og samfundsmæssige overvejelser.

Derfra er det imidlertid op til den enkelte vejleder at sammensætte dette til konkrete, kreative og meningsfulde vejledningsforløb. Bogen afsluttes med en lang række relevante øvelser og andre bilag til brug i det konkrete vejlederarbejde og er i sin helhed en opfordring til at bruge dem kreativt og individuelt eksistentielt med den enkelte vejledte. Denne løsning og afbalancering er en afgørende grund til, at bogen er så vellykket.

Hvor meget skal man bruge sig selv i arbejdet som vejleder? Kan man blive for personlig? For kreativ? For regelret? Etiske dilemmaer er kendetegnet ved, at de ikke har en god løsning. Derfor belyses de ofte bedst med gode eksempler, konkrete erfaringer og efterfølgende grundige evalueringer.

Den bedste case i bogen handler netop om dette. I beskrivelsen af casen træder forfatteren frem som menneske og deler sin sårbarhed, tvivl og tankerne omkring håndteringen af dilemmaet. Casen er dels et rigtigt godt indblik i konkrete fagetiske overvejelser, men samtidig også et godt eksempel på eksistentiel menneskelig tilstedeværelse mere bredt.

En vigtig kilde til inspiration for bogen er forfatterens flerårige forskningsprojekt med et fransk universitet. Projektet undersøger eksistentiel vejledning i grupper, og den franske indflydelse kan tydeligt mærkes i bogens stærke filosofiske fundament.

Bogen har en lang række gode og inspirerende citater fra både eksistentielle sværvægtere som Irvin Yalom, de danske digter Inger Christensen og tegneseriefiguren Peter Plys. Citaterne er alle velvalgte, relevante og inspirerende. De understøtter fint bogens generelle kombination af faglig tyngde og kreativ lethed. Dette er med til at gøre bogen til både behagelig og spændende læsning.

Bogen bør helt oplagt gøres til en del af pensum på uddannelser indenfor feltet og læses af alle, der arbejder konkret med vejledning. Derudover kan bogen også med fordel læses af alle, der arbejder indenfor beskæftigelsesfagligt arbejde, karriereudvikling og uddannelsesrådgivning.

Af Søren Vinther Fjærestad, psykolog og chef for Væksthusets Kompetencecenter

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge