”Emotioner af liv” handler om menneskets grundlæggende emotioner og emotionssystem. Disse gennemgås, ligesom et kapitel beskriver, hvordan personligheden udvikles i relation til emotionssystemet og forsvarssystemet. I særlig grad er der vægt på, de emotionelle sår der opstår i menneskets udvikling – særligt i barndommen – og i det næstsidste kapitel gennemgås der, hvordan de emotioner, som forsvarssystemet ikke har ladet komme til udtryk, kan integreres i personligheden for at opnå homøostase i krop og sind.

Forfatteren skriver ud fra et kropsterapeutisk og psykodynamisk standpunkt uden dog at vedkende sig dette tydeligt i bogen. Bogens primære pointe er, at emotioner ikke bør undertrykkes, og hvis de undertrykkes, sætter dette sig fysisk i kroppen som en fastlåshed og i sindet som forsvarssystem.

Det er bogens ærinde at beskrive detaljeret, hvordan dette undgås, så der kan ske en integration af kroppens emotion i mennesket og personligheden. Bogen peger frem mod at Forfatteren Martin Tidéns egen metode, Affective Inquiry, kan anvendes som en metode til dette. Tidén har også skrevet en bog om netop Affective Inquiry.

Tidén bruger sit eget begrebsapparat til at beskrive emotioners liv i kroppen. Der er mange gode praksisnære eksempler, som kan komme dem til gavn, som ønsker at adressere emotioner i en psykodynamisk, kropsterapeutisk ramme i klinisk praksis. Særligt kan bogen komme til gavn,  hvis der ønskes andre ord og begrebsrammer end de mest gængse, og hvis der ønskes et særligt fokus på kroppens rolle i emotionerne.

Jeg ønskede at læse nærværende bog, idet jeg i min praksis med klienter oplever, at emotioner ofte er det, der bøvler.

Overordnet set, synes jeg desværre, at bogens svagheder overskygger styrkerne. Det skyldes blandt andet, at bogen fremstår kun delvist gennemarbejdet, med nogle referencer, som dog ikke altid er til den mest primære kilde og ikke er konsekvent.

Der er fx et direkte citat fra Albert Einstein (s. 210), som ikke har en reference. Disse referencer giver indtryk af en bog, der minder om en bacheloropgave, dog uden konsistens i referenceapparatet, hvilket gav denne læser en vis skepsis overfor indholdet.

En anden svaghed ved bogen er, at der henvises etymologisk til ordet ”problem” som noget man ”kaster fra sig”, selvom ordet måske i virkeligheden skal forstås som ”at forelægge.”

Desuden forholder Tidén sig ikke kritisk til egne tanker, og der diskuteres sjældent i bogen, hvorfor det virker som om, at Tidén ønsker at ophæve egne synspunkter til sandheder, og det gør ikke bogens indhold mere interessant og brugbart.

Bogen styrker er på den anden side, at der er gode eksempler og visse modeller præsenteres på en original og meningsgivende måde. Fx den affektive cyklus på s. 190, som giver et detaljeret og præcist billede af en emotions udfoldelse.

Alt i alt var det en læseoplevelse med en for ensidig udlægning og manglende konsistens i referencerne, men jeg blev også inspireret til at snakke om emotioner på en lidt anden måde end jeg er vant til, om end jeg også selv anvender psykodynamisk metode.

Hvis du kun har tid til at læse enkelte bøger om emotioner, og ønsker en grundig viden herom, er det dog ikke ”Emotioner af Liv”, jeg ville vælge.

 

Anmeldt af Anne-Sofie Fredslund, autoriseret psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge