Bogen handler om, hvordan det opleves at få en diagnose som dement, og hvordan man så lever med den!

Da Wendy Mitchell som 58 årig får stillet diagnosen tidlig Alzheimers sygdom, er det samtidig et farvel til den Wendy, som hun hidtil har levet med og kendt.

I takt med at hendes kognitive funktionsniveau bliver påvirket negativt, må hun tage nye copingstrategier i brug for at kunne klare sig. Det går op for forfatteren, hvor dårligt det etablerede sundhedssystem er til at håndtere ansatte med en demensdiagnose, og hvor lidt det omkringliggende samfund er gearet til at imødekomme de mange mennesker, som lever med en demensdiagnose.

Wendys mission bliver at udfordre sin demens ved at forholde sig positivt til – ”hvad kan jeg nu, som jeg ikke kunne før?”, ”værdsæt stilheden og nærværet i tilværelsen” samt deltage i konferencer rundt om i landet for at informere om de forskellige stadier af demens, og hvordan man kan leve med sygdommen.

Bogen forherliger ikke det at leve med demens, men formår at give et realistisk indblik i, hvordan man kan leve med sygdommen på trods. Dens styrke er helt klart, at den er skrevet af en person, der selv har demens og som læser kommer man derfor helt tæt på de følelser, vedkommende gennemgår – både når det gør ondt, og når humoren tager over.

Af Renata Brogaard-Block, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge