Bogen er skrevet af Jesper Juul, først på tysk og efterfølgende er blevet oversat på dansk.

Jesper Juul er en anerkendt og erfaren familieterapeut, der har skrevet mange bøger om familie og forskellige opdragelsesformer til fagfolk og forældre gennem årene.

Han er mest kendt for sin bog Dit Kompetente Barn, der er oversat til 18 forskellige sprog.

Indledningsvis byder forfatteren ind med et historisk tilbageblik på opdragelse som en stor eksistentiel udfordring siden 1970’erne.

I takt med at den traditionelle vestlig kernefamilie i kraft af kvindernes kamp for ligestilling og den antiautoritære bevægelse gik i opløsning, påpeger forfatteren, hvordan begrebet forældres lederskab har været udsat for identitetskrise.

Bevægelsen bliver gennemgået med fokus på individualistiske og egoistiske tendenser til fokus på sociale fællesskabers betydning, herunder hvordan personlig autoritet, individuel ansvarlighed og magtens paradoks redefineres i takt med ændringen af den politiske dagsorden i det vestlige samfund med det centrale fokus på præstation, konkurrence og overdreven individualisme, der hverken er sundt for børn eller voksne.
En bevægelse fra ren tilpasning baseret på forældrerollen til individets udvikling og videre til et tomrum i form af skræksceneriver såsom ”kaos i skolerne”, ”børnemagt”, etc.

Førerulve er et bud på autentisk lederskab, eftersom børn altid har brug for voksnes lederskab selv i vores moderne samfund.

Nøgleordene er den personlige autoritet baseret på selvfølelse og selverkendelse kontra den traditionelle autoritet, der er baseret på roller. Forfatteren tager med bogen fat på vigtige emner og udfordringer, der berører forældreskabet, ikke mindst i vores moderne og hastigt foranderlige samfund.

Bogen er opbygget således, at teorigennemgang går hånd- i -hånd med illustrative dagligdags eksempler på, hvordan forældre kan udvikle sig til at blive autentiske forældre, der kan være med til at støtte deres børn uden risiko for at krænke hverken deres børns personlige integritet eller at handle på bekostningen af egne følelser og grænser.

Bogen omfavner både udfordringer for småbørnsforældre såvel som forældre til teenagere med det såkaldte ”Ligt lederskab” og et afsnit om faldgruber inden for forskellige former for opdragelsesstile.

De røde tråde i bogen omhandler søgen efter en sund ligevægt mellem på den ene side ønske om tilpasning og samarbejde baseret på empati samt gensidige læring mellem forældre og børn, og på den anden side om behov for integritet og personlige grænser med godt kendskab til egne indre værdier – nemlig udvikling af autentisk lederskab i familien, hvilket udgør det centrale tema i bogen. Forfatteren giver et udtal af dagligdags eksempler på, hvordan man kan udvikle og praktisere autentisk forældrelederskab, og bogen kan læses af alle med interesse for emnet. Jeg giver bogen mine varmeste anbefalinger.

Af Marjan Shahmir, specialist og superviser inden for voksen psykoterapi

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge