Bogen handler om autisme og nedsat evne til at danne sig forestillinger. Om forestillingsevne bruger forfatterne udtrykket ”den indre scene”, hvor man kan forestille sig enkle konkrete ting. Dvs. man kan have den ydre verden inde i sit hoved. Man kan forestille sig handlinger og følelser inde i hovedet, og man kan afprøve sine handlemuligheder og vurdere, hvilke man vil vælge at føre ud i livet. Børn og unge med autisme oplever netop et sammenstød mellem deres og andres forestillinger. Bogen tager udgangspunkt i, at vores forestillinger om os selv og verden er rammen for vores handlinger. Når barnet og den unge støttes i at udvide og udvikle deres forestillinger, så opstår der mulighed for nye handler.

Bogen giver en grundlæggende indflyvning i autisme i et neuropsykologisk perspektiv. Efterfølgende præsenteres forestillingsevnen i forskellige koblinger eksempelvis forestillingsevne og sprog, forestillingsevne og problemløsning, forestillinger om mig selv, forestillinger om andre mv. Forfatteren beskriver på den måde alle de mange forskellige områder, hvor forestillingsevnen spiller ind og hermed også de problemstillinger og udfordringer, der kan opstå, hvis der er tale om en mangelful forestillingsevne.

Formålet med bogen er at give en forståelse af, hvad forestillingsevne er, og hvordan forestillingsevnen påvirker børn og unges opfattelse af omverdenen, af sig selv og af andre mennesker. Endvidere får man som læser en forståelse af, hvordan man kan arbejde med at udvikle forestillingsevnen i dagligdagen – hvilket er relevant, da forestillingsevnen, ifølge forfatterne, er baggrund for personers handlinger. Bogen ønsker at bidrage med en præsentation af en række teoretiske begreber og omsætte dem til praksis. Forfatterne beskriver en række forskellige tiltag, der kan støtte den videre udvikling.

Bogen retter sig mod dem, der i dagligdagen omgås børn og unge med autisme. Endvidere beskriver forfatterne, at de fleste kapitler også vil have relevans for dem, der møder børn og unge med andre slags udviklingsforstyrrelser eller psykiatriske lidelser end autisme, da der ses fællestræk og overlappende mønstre – herunder nedsat evne til at danne forestillingsbilleder, tænke fleksibelt og acceptere nye måder at gøre tingene på.

En af bogens styrker er de mange eksempler forfatterne præsenterer for læseren undervejs igennem den teoretiske gennemgang. Dette underbygger de forskellige pointer og gør bogen praksisnær. Yderligere bruges der simple modeller til at konkretisere mere komplekse teorier og pointer. Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog, og niveauet retter sig mod en bred vifte af faggrupper, hvilket også har været bogens formål. Borgens teori, eksempler og modeller kan med fordel tilpasses og bruges i arbejdet med voksne med autisme. En af bogens andre styrker er den neuropsykologiske del, der italesætter den nyeste forskning på en overordnet måde, hvilket giver et fint overblik. Alt i alt er det en interessant bog, som jeg vil anbefale til eksempelvis pædagoger og lærere, der dagligt arbejder med børn, unge eller voksne med autisme, samt psykologer der ikke har specialiseret sig inden for området.

 

Af Caroline Sperling Dahl, autoriseret psykolog med speciale i autisme

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge