Allan Holmgrens nye bog er, primært på overfladen, en lettilgængelig introduktion til narrativt og poststrukturalistisk konsulentarbejde. Den giver helt konkrete værktøjer til enhver konsulent om hvordan man, ud fra et narrativt ståsted, kan arbejde med individuelle, gruppemæssige og organisatoriske komplekse problemstillinger, hvilket gør bogen anvendelig til alle, der vil lære om narrativ tilgang og søger efter metoder til at plukke til sin konsulentpraksis.

Bogen, med udgangspunkt i en samtale med en leder hårdt ramt og lammet af stress, og andre konkrete eksempler, redegør detaljeret for, hvordan man som konsulent kan bedrive en række centrale narrative praksisser over for enkelte individer, grupper eller i større organisatoriske kontekster, herunder samtalekort, bevidning, eksternalisering samt genforfattende samtaler ved brug af DISPUKs egen HVAD- model.

Men bogen er også meget mere end det. Bogen tilbyder et (poststrukturalistisk) filosofisk fundament, en ny etisk kompas til (narrativt) erfarne konsulenter og ledere, der er trætte af den dominerende diskurs af at tale kun om organisatorisk effektivitet, tage udgangspunkt i udelukkende det positive, kig alene fremad og finde hurtige, fix-it løsninger, mens problemerne og de psykiske konsekvenser på individ- og samfundsplan vokser og overlades til andre at tage sig af. Allan Holmgrens ærinde er at få bragt læseren en forståelse af, at ledelse og konsulentarbejde er en proces, hvor tålmodigheden, og det at sørge for, at alt og alle bliver lyttet til, bringer os, via større overblik over kompleksiteten, tættere på, hvad der kan gøres. Ifølge Allan er der ikke behov for flere løsninger. Der er behov for refleksion og selvrefleksion hos alle implicerede, der fordrer tænkning og handlinger uden for det paradigme, som skabte den smertefulde situation, man sidder i.

Men det kan være svært at gå fra et specifikt eksempel hentet fra en (terapeutisk) samtale, hvor der er fokus på problemer, følelser, angst, skam og fortvivlelse, til mere almene principper for en metodisk fremgangsmåde som leder eller konsulent i forskellige sektorer. Bogens eksplicitte sigte er derfor at medvirke til at afhjælpe dette ”oversættelsesproblem”.

Bogen behandler forståelsen af selvet (jeg, mig, og mig selv) og menneskelige følelser, som responser på det, der sker relateret til de intentioner og værdier, mennesker har. Især skam belyses og beskrives som effekt af moderne usynlig magt. Sporet, især med relevans for konsulenter, foldes yderligere ud med belysning af poststrukturalistisk forståelse af magt, diskurs og narrativ praksis. Slutteligt angives de centrale aspekter for konsulentens arbejde med værdier og organisatorisk kompleksitet.

Samlet set vurderer jeg, at bogen indfrier forventningerne til en kort introduktionsbog. Allan Holmgrens modige agenda er fornøjelig at læse. Dertil kommer, at han er en af Danmarks førende eksperter i narrativt praksis, hvilket gør, at metoderne er lette til at gå til. Bogens svaghed ligger i, at den naturligt gaber over for meget samtidigt, og sammenhængen og kan let forsvinde i første læsning. Vi må alle sammen krydse fingre for, at bogen bliver til mere end blot en introduktion på sigt og eksempler fra virkeligheden, metoderne og især Holmgrens modige agenda bliver foldet endnu mere ud i rammerne for en ny bog, der henvender sig til dagens ledere og konsulenter.

Af Bea Fischer Hockerup, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge