Data, målinger, systemer, processer, strategier, effektivitet – flere data, flere målinger, hele tiden i udvikling. Præstationskultur, digitale arbejdsprocesser og bureaukrati bliver et meningsløst hamsterhjul, der overskygger det egentlige arbejde. Dette er, hvad forfatter Kresten Schultz Jørgensen med bogen ”Gør det godt” retter spotlightet mod. ”Gør det godt” er en bog med en filosofisk dimension, som titter frem i spørgsmålene: ’Hvad er meningen med arbejdet og dybere set med livet?’ Der tilføjes hertil det oplagte fokus, at vi må i retning af kvalitet i arbejdet frem for kvantitet i datamængden og konstante udviklingsprocesser, som umiddelbart skulle præsentere effektivitet, men hvor vi risikerer at miste målet af syne.

Kresten Schultz Jørgensen beskæftiger sig udover sit forfatterskab blandt andet med kommunikation og driver rådgivningsvirksomheden Oxymoron. Bogen er baseret på forfatterens egne erfaringer og byder løbende på eksempler fra hans eget arbejdsliv. I ”Gør det godt” anvender Jørgensen udtrykket accelerationsarbejde. Et udtryk som siger noget, om den tid vi lever i, og den måde vi arbejder og leder på. Med bogen belyses hvordan vi konstant accelererer, hvilket ofte er forstyrrende og meningsløst for det reelle arbejde.

Gør det godt” handler om det moderne samfund og arbejdsliv – hvordan vores arbejdspladser er skruet sammen til konstant at forandres og udvikles, og de problematiske følger dette har for medarbejdere, ledere og ikke mindst selve kerneopgaven, som forsvinder blandt en skævvreden anvendelse af data. Forfatteren kommer med et meget direkte modspil, til de systemer og processer de fleste af os bliver lullet ind i – i større eller i mindre grad. Med bogen lægger Jørgensen op til refleksion over vores brug af data i arbejdslivet, og hvordan vi kommer i retning af det meningsfulde, værdiskabende arbejde.

Bogen indledes med et kapitel, som byder på en behandling af det kritiske, i den måde vi går til arbejdet på i dag ved konstant at accelerere. Det indledende kritiske perspektiv efterfølges af seks kapitler med et blik på en sundere livsstil i arbejdet, herunder et arbejdsliv præget af nærvær, prioritering og pragmatisme. De konkrete skridt, som principperne kan inspirere til, må defineres af den enkelte virksomhed, da de vil variere fra virksomhed til virksomhed.

Jørgensen er tydelig, hvad angår bogens ærinde – det står skrevet på forsiden: Et opgør med accelerationsarbejdet. Gennem bogen udtrykker Jørgensen bevidsthed om, hvad det er for en svær mission, han har kastet sig ud i. Og han udtrykker bevidsthed om risikoen for, at det lyder som noget, der er en færdig opskrift på.

Samtidig forsøger Jørgensen med bogen at give bud på, spørgsmål man kan stille, emner til refleksion og retninger at gå i arbejdet for at komme nærmere det meningsfulde arbejde. Med bogen kommer et forsøg på at skabe håb og bevidsthed, om at små skridt betyder noget. Der lægges op til, at vi må blive bedre til at anvende data som inspiration – ikke kontrol eller facit, og generelt være bevidste om vores brug af data.

”Gør det godt” har sin styrke, hvad angår at tilbyde et opmærksomhedspunkt i forhold til overvejelser om, hvad det egentlig er, vi laver og hvorfor – hvori består det virkeligt meningsfulde, i det arbejde vi udfører? Refleksion over egen praksis er et omdrejningspunkt. ”Gør det godt” er letlæselig med sine overskuelige sider og uhøjtidelige skrivestil.

Jørgensen arbejder gennemgående i bogen med konceptet tre misforståelser. Det kan synes noget forceret, da virkeligheden uden tvivl er mere kompleks, men det fungerer naturligvis afgrænsende. Opstillingen af de enkelte kapitler har endvidere en gennemgående stil med afsnittet ”Vejen frem” i slutningen af hvert kapitel, som indeholder opfordringer til refleksion og inspiration. I en del af kapitlerne indeholder afsnittet en række kendetegn ved virksomheder, ledere og medarbejdere som lykkes med at tage skridt i retning af det reelle arbejde. Som læser sad jeg med oplevelsen af, at det sidste kapitel var omtrent det bedste, da enderne her blev bundet lidt mere sammen, og der samtidig kom en snert nuancer ind i behandlingen af emnet.

”Gør det godt” er mindre god til at tilbyde et nuancerigt perspektiv, men er til gengæld meget tydelig med sit budskab. Først helt til sidst i bogen, oplevede jeg som læser, at der blev tydeliggjort nogle nuancer i behandlingen, og en blødhed angående hvad der synes realistisk. Layoutmæssigt kan den fremhævede tekst i orange, på enkelte sider gennem hele bogen, forstyrre, og synes mere for lækkerhedens skyld end for egentlig at fremhæve noget essentielt. Teksten er meget muligt et essentielt udpluk, men kommer ikke til sin ret grundet layoutet. Der anvendes løbende meget simple (grænsende til meningsløse og indimellem med nøjagtig samme billedtekst, som den tekst modellen selv indeholder) modeller til at illustrere budskabet. Emnet er absolut relevant, men det ville klæde fremstillingen med en smule mere dybde og nuancer – men dette er muligvis en helt anden bog. Når alt kommer til alt, er denne bog let spiselig og sætter gang i refleksioner.

Bogen kan med fordel læses af interesserede i virksomhed og ledelse, eller dem som mere bredt er interesserede i et perspektiv på vores samtid og teknologiens indvirkning.

Hvordan ser fremtidens arbejdsliv ud? Forfatteren kommer ind på en ny organisationsmodel med selvstyrende teams, hvor der er bevidsthed om formål, og det hele menneske inddrages. Med ”Gør det godt” lægges op til, at vi må lytte til intuitionen, og ikke lade data diktere, men fungere som inspiration, så vi kan foretage velovervejede, situationsbestemte beslutninger i samspil med en bevidsthed om vores grundlæggende mål. Uden at bruge begrebet mindful gennem hele bogen (så vidt jeg bemærkede) taler forfatteren i nogen grad for en mere mindful tilgang i vores arbejde og afslutter bogen med et sammenkog: Det handler i bund og grund om, at være til stede i det vi foretager os.

Af Cecilie Katarina Falk, Psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge