Forfatteren af denne bog, Nicolaj Suhr Jensen, er foredragsholder, underviser på diplomuddannelsen i ledelse samt ledelses- og kommunikationskonsulent.

Bogen ’Gruppe- eller teamsamarbejde. Hvad kræver opgaven?’ skaber et solidt overblik over de vigtigste teorier indenfor samarbejdslitteraturen og tager afsæt i forskning om grupper og teams.

Den er kendetegnet af en yderst grundig, detaljeret og systematisk tilgang til beskrivelser af, hvordan man skaber hensigtsmæssige rammer for samarbejdet og opbygger professionelle samarbejdsfællesskaber.

Bogen sætter fokus på, hvordan vi tilgår de opgaver, vi skal samarbejde om og den advokerer tydeligt for, at den opgaveansvarlige analyserer opgavens form og type, inden man afgør samarbejdsformen og ikke mindst samarbejdsniveauet. Det er altså opgaven, der afgør, hvordan der bør samarbejdes.

Devisen ’opgaven først’ er dækkende for bogens grundantagelse om samarbejdsfællesskaber. Bogen starter med at fokusere på netop dette. Dernæst flyttes fokus over på, hvordan organisationernes opgavebehandling kan blive mere hensigtsmæssig ved at forholde sig til samarbejdsniveauet.

Forfatteren gennemgår herefter de klassiske samarbejdsudviklingsmodeller, der findes i litteraturen, og slutteligt ses der nærmere på konflikter i samarbejdet samt evaluering og feedback i og af samarbejdsforanstaltninger. Undervejs præsenteres læseren for utallige cases, som eksemplificerer bogens temaer og budskaber. Hvert kapitel afrundes med en række spørgsmål, som man kan anvende til dialog om kapitlets temaer og budskaber.

Der mærkes et tydeligt ønske om at reducere lemfældig og ulødig anvendelse af begreberne gruppe og team samt at skabe dialog på arbejdspladserne om, hvordan man forstår de forskellige samarbejdsniveauer. Men derudover leveres der også klare anvisninger til, hvordan man tilpasser samarbejdsniveauerne til de konkrete opgaver, organisationen står overfor, samt hvordan man prioriterer og rammesætter samarbejdsudviklingen.

Denne bog kan klart anbefales til alle som er interesseret i det organisatoriske samarbejde, og som ønsker en grundig gennemgang af de begreber og principper, der kendetegner og rammesætter dette felt.

 

 

Af Sarah E. Ambs-Thomsen, cand.psych. aut.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge