I bogen beskrives det, hvordan børns hjerner modnes, og hvordan det kommer til udtryk i deres tanker, følelser og adfærd. Derudover gives der i bogen strategier til, hvordan forældre og primærpersoner kan støtte barnet i dets udvikling samt give barnet indsigt i dets egen neurologiske udvikling.

Forfatterne Daniel Siegel & Tina Payne Bryson har til formål at præsentere ny neurologisk forskning og sætte det i en hverdagsnær kontekst, så viden om hjernen ændres til konkrete strategier til at forstå og støtte børns udvikling. Forfatterne formår at beskrive de neurologiske processer utroligt simpelt, så selv børn kan forstå det, og samtidig formår de at bevare relevansen og integriteten af forskning på området. De arbejder ud fra en tanke om, at hjernen er plastisk, så de terapeutiske processer eller læring påvirker hjernen.

Bogen er inddelt i følgende afsnit:

  • Først beskrives teorien om, at venstre og højre hjernehalvdele rummer hhv. logik og kreativitet. Forfatternes antagelse går på, at en integration er vigtig for at kunne rumme og udfordre hhv. Den logiske side med den mere kreative side.
  • ”Førstesalen” (præfrontal cortex) og ”stueetagen” (det limbiske system) beskrives her, og dernæst gives der eksempler på, hvordan man kan facilitere en integration af hjernestrukturerne i praksis, samt hvilke positive konsekvenser en sådan integration vil kunne give.
  • I det næste afsnit fremgår en beskrivelse af hukommelsen, og hvordan hukommelsen er vigtig for etableringen af et ”selv” hos barnet. Dernæst gives der inspiration til, hvordan man kan modne hukommelsen hos børn tidligt i livet og således facilitere et mere kohærent selv.
  • I næste afsnit beskrives en teori om et såkaldt ”opmærksomhedshjul”, hvilket henviser til, at selvet består af mange forskellige elementer. Derudover forstås det med denne analogi, at man kontrollere sin opmærksom hen på forskellige sider af selvet og derved undgå en rigid forestilling af, hvem man er.
  • Slutteligt beskrives det, hvordan hjernen igennem spejlneuroner m.m. er udviklet til at være i interaktioner med andre. Der gives strategier til, hvordan man kan understøtte børn til at indgå i sunde relationer med andre børn og voksne.

Både fagfolk, der arbejder med børn, samt familier kan have gavn af bogen. Det skyldes, at forfatterne formår at beskrive hjernens udvikling simpelt Derudover beskriver forfatterne, hvordan familierne kan bruge denne viden i praksis. Til sidst i bogen følger en simpel ”køleskabsoversigt”, som familier kan bruge til at overføre den nye viden i deres hverdag. Derudover gives der vejledning til, hvordan viden skal anvendes til forskellige aldersgrupper.

Bogens både styrke og udfordring er dens simplicitet. På den ene side fungerer det rigtig godt, at neurologisk forskning og terapeutiske (primært kognitive) teknikker beskrives, så både forældre og fagfolk kan integrere viden i hverdagen. Samtidig er simpliciteten også bogens udfordring. Der er flere beskrivelser af hjernen, som beskrives helt ukritisk, til trods for, at der hersker tvivl herom, fx teorien om, at logik og kreativitet er placeret i hhv. venstre og højre hjernehalvdel. De angivne strategier er på sin vis også fine som inspiration, men kan også forekomme for simple og som udfordringer, der nemt kan fikses. Overordnet vurderer jeg dog bogen som en fin, overskuelig og hurtiglæst bog.

Af Julie Hjorth Hansen, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge