Hemmeligheder for pige er Lotus Turélls egen fortælling om det at vokse op i en udadtil velrenommeret familie, der under overfladen er præget af alkoholmisbrug, hemmeligheder og omsorgssvigt. Gennem bogen får barnets perspektiv et råderum, og Lotus giver således andre børn, unge, pårørende og familier i lignende situationer mulighed for at opdage, at de ikke er alene med deres historie. Lotus fortæller historien om, hvordan hun som barn tvinges ind i en voksenverden alt for tidligt og får hemmeligheder for sin mor, som hun begynder at kalde pige. Bogen åbner således et vindue til en forståelse for barnets perspektiv og giver dermed et indblik i, hvad det vil sige for et barne-, teenage- og ungdomsliv at vokse op med forældre, der ikke formår at tage ansvar for at skabe den forudsigelighed, tryghed og struktur, ethvert barn har behov for.

Bogen falder i tre dele

Opvækst er overskriften på bogens første del, hvor Lotus fortæller om sin tidlige barndom, skoletid og teenageår. Hun beskriver en uforudsigelig barndom, hvor ture på værtshus skulle holdes hemmeligt for mor. Det er også historien om det frirum, det blev at starte i skole og møde andre normer og en hverdag, hvor de voksne fortæller en, hvad man skal og har faste tider for alt. I afsnittet fortæller Lotus også om sit ambivalente forhold til sine forældre og særligt hendes fars sygdomsperiode og død.

Anden del kaldes tilbageblik og berører temaer som rastløshed, udfordringer med at strukturere en hverdag på egen hånd og mødet med arbejdslivet. Bogen giver her et indblik i Lotus’ rejse fra en gryende fornemmelse for, hvem hun er, til at få italesat af sin terapeut, at hun har været udsat for omsorgssvigt.

Sidste del af bogen fungerer som en erfaringsguide, der er lavet på baggrund af de mange spørgsmål, Lotus har fået stillet omkring sin opvækst. Hun beskriver nogle af de erfaringer, hun har gjort sig omkring sin fortid og nuværende situation. Spørgsmål som ”Hvad gjorde du for at få det godt igen?”, ”Hvordan finder jeg ud af, hvem jeg er?” og ”Bliver man nogensinde færdig?” er blot nogle af de spørgsmål, Lotus giver sit eget personlige svar på i denne del af bogen.

Formålet med bogen er som tidligere nævn at give et indblik i og et sprog for, hvad det vil sige at være barn i en familie med alkoholmisbrug og omsorgssvigt og dermed lade andre i lignende situationer vide, at de ikke er alene. I min optik opfylder bogen dette formål med sine ærlige beskrivelser af de mange ambivalente følelser, der er forbundet med at vokse op uden helt at vide, hvem man er, eller hvad der forventes af en i forskellige situationer. Dette giver et indblik i, hvor mange dilemmaer og følelsesmæssige udfordringer børn i lignende situationer kan befinde sig i. Bogen er skrevet i et meget lettilgængeligt sprog, hvor alle kan være med, og de råd, Lotus giver i erfaringsguiden, er også let omsættelige. Personligt nåede Lotus fortælling ikke helt ind under huden på mig, og som fagperson synes jeg ikke, at bogen har givet mig noget særligt ud over et indblik i et barns fortælling.

Af Louise Majland Jensen, psykolog, cand.psych.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge