Red Barnets nye antologi om it-relaterede seksuelle overgreb på børn og unge Hvor slemt ka’ det være? er letlæselig og beskriver bredt problemstillinger, som kendetegner it-relaterede overgreb.

Bogen hjælper læseren til en bedre forståelse af det virtuelle univers og problemstillinger, der karakteriserer overgreb begået via internettet. Den er opdelt i kapitler, som gør det meget overskueligt at fordybe sig i forskellige temaer, som er relateret til emnet.

Bogen skildrer, hvordan den virtuelle verden åbner op for nye muligheder, som ikke kun handler om kommunikation, spil og informationssøgning, men hvordan den samtidig giver krænkere nye muligheder for at komme i kontakt med potentielle ofre.

Forfatterne beskriver, hvordan online-platforme tiltænkt unge, bruges af voksne krænkere til at komme i kontakt med unge, og hvordan barnet/den unge ”bearbejdes” gennem grooming. Antologien beskriver den komplekse groomingsproces, hvorigennem krænkeren manipulerer barnet/den unge med sin interesse og omsorg til at medvirke i seksuelle aktiviteter.

Bogen fortæller om den falske tryghed, som de unge kan opleve ved at sidde derhjemme foran computerskærmen, samt hvordan den brydes ved digitale overgreb, som kan have alvorlige konsekvenser for barnet/den unge, uanset om der er tale om et fysisk møde med krænkeren eller udelukkende kommunikationsudveksling online.

Bogen beskriver ”det mørke net”, der indeholder materiale, som dokumenterer seksuelle overgreb, og som deles imellem internationale internetbrugere. Bogen viser på den måde, at sloganet ”internet har ingen grænser” er rigtigt både på godt og ondt. Bogen fortæller ligeledes om, hvordan it-baserede overgreb adskiller sig fra andre seksuelle overgreb. Det kan være voldsomt for børn at opleve ting på internettet, som de udviklingsmæssigt ikke er parat til at håndtere. Antologien lærer os om de alvorlige konsekvenser, det kan have for børn og unge, at der findes et nøgenbillede af dem på nettet, og hvordan det kan virke retraumatiserende, når billedet på ny dukker op på internettet.

Antologien beskriver på interessant vis emner, som er væsentlige i behandlingen af børn/unge, som har været udsat for it-relaterede overgreb, hvor barnets oplevelse af overgrebet spiller en vigtig rolle. Der beskrives tilfælde, hvor unge er forelskede i krænkeren, som de var i kontakt med, og betragter mødet med den ældre som deres seksuelle debut. De opfatter det ikke som et overgreb og mangler derfor motivationen for at gå i behandling. Bogen berører risikoen for, at børn/unge ikke får den fornødne hjælp, hvis man efterkommer barnets/den unges indledningsvise modstand. Den fortæller, at det er i orden at insistere på kontakt behandlingsmæssigt. Kapitlet om behandling beskriver, at overgrebene ikke begrænser sig til at påvirke barnet/den unge, men også kan have negativ effekt på relationen imellem barnet/den unge og forældrene, som kan have svært ved at forstå barnets kontakt til krænkeren.

Bogen beskriver ligeledes, hvordan Red Barnet arbejder aktivt for at bekæmpe internetrelaterede overgreb. Dette arbejder kræver uddannelse, supervision og ikke mindst robusthed. Det beskrives, at der reddes børn og fanges forbrydere hver dag, takket være deres indsats.

Den sidste af bogens kapitler er perspektiverende og beskriver en række etiske dilemmaer forbundet med området. Bogen understreger også, at det er vigtigt at arbejde med dem, der begår overgreb, og nævner ”bryd cirklen”, der henvender sig til voksne, som fantaserer om børn, samt JanusCentret i København, projekt JUNO i Århus og projekt SEBA i Ålborg, som arbejder med børn og unge med seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.

Bogen er meget relevant, idet de sociale platforme er i konstant udvikling. Den anbefales til alle, som arbejder med børn og unge samt til forældre.

Af Vanessa A. Rasmussen
Psykolog, autoriseret

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge