I denne lille, men vigtige og højst anbefalelsesværdige bog behandler forfatterne emnet digital dannelse ved først at gøre status over den udfordring, vi lige nu står med, og dernæst komme med bud på konkrete veje frem.

Bogen handler om digital dannelse, og hvorfor lige netop dét begreb er vigtigt at forholde sig til. Digital dannelse defineres som:

”…at kunne begå sig, tage del i og bidrage til fællesskaber og udvise agtværdig social adfærd i en digital tid”.

Og lige netop det har vi store udfordringer med, og det påvirker os som samfund og som individer. Forfatterne påpeger, at vi er ” forsøgskaniner i verdens største teknologiske eksperiment”, og at måden, vi håndterer og færdes på digitale medier, er en af samtidens største udfordringer.

Som psykolog er det vigtigt at have en bevidsthed om, hvad digitale medier betyder for vores trivsel, og bogen sætter et præcist fokus på ting, der er værd at være opmærksomme på:

  • Hvad digitale mediers negative sider som informationsoverload, digital afhængighed og konstante forstyrrelser har af konsekvenser
  • Hvad det betyder for børns udvikling og trivsel, at en stor del af kommunikationen foregår online og derfor uden øjenkontakt og kropssprog
  • At danske teenagere er blandt de mest digitaliserede i verden, men at der ikke er noget der tyder på, at det gør noget godt for trivslen og relationer.

I bogen formår forfatterne at tegne udfordringen skarpt op, og der er ikke tale om en holdningssag – der underbygges hele vejen igennem med interessant forskning.

I bogens sidste del tages der fat på konkrete forslag til den nye nødvendige digitale dannelse, hvor vi ikke bare lærer at bruge digitale redskaber, men også lærer om, hvordan de påvirker os som mennesker og som samfund. Én af de vigtigste pointer er, at det er vigtigt at flytte fokus fra ikke kun at handle om individets evne til at lægge smartphonen fra sig, men også om gruppen og vores fælles normer og praksis.

Af Birgitte Sølvstein, cand.psych.aut.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge