Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, psykologer, forældre og andre, der har berøring med mennesker med autisme i skolealderen. Inklusion i folkeskolen er et begreb, der er blevet diskuteret meget i det seneste årti. Når man læser diverse fagartikler og debatter vedrørende emnet, opdager man hurtigt, at begrebet dækker over en enorm mængde forskellige problemstillinger omkring forståelser af elever med særlige behov, undervisning og pædagogik. Forfatteren ønsker med denne bog behandle inklusion af den specifikke målgruppe børn og unge med autisme, og selvom hun forsøger at definere inklusion ud fra Alenkærs og Tetlers forståelser af begrebet, er det stadig et meget omfangsrigt emne, hun med den relativt kortfattede bog ønsker at behandle. Det synes jeg, skinner igennem, når man læser bogen, der efter undertegnedes mening både er fængende i indhold og sprog, men som bærer præg af, at man ikke kommer helt i dybden med nogen af de mange undertemaer, der tages op undervejs.

Bogen består af 10 kapitler, hvoraf de første fire er dels begrebsafklaringer og dels diskussioner af det økonomiske incitament for inklusion, og hvad der kan være årsag til de nuværende inklusionsudfordringer. Anden del består af forskellige relevante og centrale diskussioner inden for området, samt konkrete vejledninger til inklusion af børn og unge med autisme. Bogens første del er meget informativ, bærer præg af akademisk skrivestil, og kan virke lidt som et nødvendigt onde for at komme frem til bogens centrale diskussioner i den anden del. Jeg kan derfor være i tvivl om, hvorvidt denne del vil fange lærere og pædagoger, der læser bogen, hvilket er ærgerligt.

Jeg er ikke i tvivl om, at mange lærere og pædagoger vil kunne drage stor nytte af bogen, og at psykologer, der arbejder med målgruppen, sandsynligvis også vil kunne finde inspiration til vejledning særligt i de sidste kapitler. Jeg ville dog ønske, at der havde været mere plads til at dykke meget længere ned i alle bogens kapitler og derved kunne have mange flere nuancer med, samt at fremstillingen særligt i bogens første del bar præg af en lidt lettere skrivestil. Men alt i alt en fin bog, der forhåbentlig vil inspirere flere til videre læsning inden for emnet.

Af Karen Vedel Nielsen, psykolog ved PPR, Kolding Kommune

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge