Hæftets formål er at bidrage til at børn, der i undervisningssammenhæng har særlige behov, kan mødes med forståelse og faglige redskaber, der matcher deres behov. Målet er at disse børn på lige fod med andre børn, skal opleve sig som værdigfulde sociale og faglige deltagere i fællesskabet.

Hæftet lever i høj grad op til formålet ved kortfattet og præcist at give saglig og faglig hjælp til at forstå en række forskellige særlige behov, som elever kan have, og kombinere forståelsen med viden om, hvilke faglige redskaber omgivelserne i praksis kan gøre brug af for at afhjælpe behovene.

Hvert af de 15 kapitler beskriver et adfærdsmønster, som kan udspille sig i en elevgruppe, og som særligt kan udfordre såvel elev som omgivelser fx: eleven, som er svær at motivere, eleven, der reagerer heftigt følelsesmæssigt, osv.
Hæftet er dejligt overskueligt, idet hvert kapitel bygges over samme skabelon. Først en beskrivelse af de vanskeligheder, som kan udløse adfærden, derefter redskaber, som kan forebygge adfærden, og til slut forslag til, hvor man eventuelt kan søge yderligere hjælp og en temarelevant litteraturliste.

Beskrivelserne formår i korthed at give en god forståelse af hvert problemfelt. De trækker med indsigt tråden fra det almene, det som vi alle kender til, til det specifikke, det som er særligt for nogle, og dermed en sårbarhed, som kan ligge til grund for den beskrevne adfærd. Samtidig får man som læser en klar forståelse af kontekstens betydning, både som udløsende årsag til adfærden, fx gennem for store udfordringer udefra, og gennem de reaktioner, som kan følge i kølvandet på adfærden, fx gennem fejltolkninger af intentionen bag adfærden. På den måde er beskrivelserne befordrende for såvel forståelse, åbenhed og rummelighed.

Til to kapitler knyttes en animationsfilm, der enkelt og konkret skildrer kapitlets tema set fra elevens perspektiv. Filmene vil bl.a. kunne bruges som oplæg til samtale, fx med eleverne.

Herefter følger en række redskaber, som de voksne kan bruge, for at afhjælpe og forebygge vanskelighederne. Redskaber skal forstås bredt, idet de både rummer observationsforslag, støtte til ny tolkning af elevens adfærd, og ideer til konkrete handlinger og samtaler, som den voksne kan igangsætte. Redskaberne giver adgang til mere præcis viden om den konkrete adfærd: hvor, hvornår, hvor tit og i hvilken sammenhæng. Desuden giver de forslag til, hvordan udfordringerne kan afpasses efter ressourcerne, og hvordan man kan hjælpe eleven – og omgivelserne – til at mestre udfordringerne mere hensigtsmæssigt.

Hæftet giver, som det står i indledningen, ikke ”færdige løsninger på konkrete problemer”, men det lever fuldt ud op til forsøget på ”at gøre elevens adfærd mere forståelig og dermed gøre det muligt at få ideer til handling”.

Derfor kan hæftet varmt anbefales som fagbog på enhver skole, og det bør kendes for at give en hurtig adgang til større indsigt og til flere handlemuligheder i forhold til en række adfærdsmønstre hos elever, der let bringer de voksne i vanskeligheder.

Teksten er sat lidt kompakt, men da der ikke er tale om lange tekststykker, går det alligevel an.

Hæftet er vidunderligt fri for løftede pegefingre. Som anmelder kan man måske så tillade sig en enkelt til de kommende læsere: Brug indsigten og redskaberne med systematik, omhu og over tid, og hjælp hinanden med at evaluere resultaterne.

Af psykolog Bente Lynge

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge