Bogen er skrevet af far og søn, hhv. børnepsykolog og journalist, som med bogen ønsker at give læseren råd og vejledning om børn, forældreskab og opdragelse på en overskuelig og lettilgængelig måde.

Det gør de via en gennemgang af 75 gængse opfattelser og synspunkter om børn og opdragelse, i tråd med bogens undertitel. Disse 75 opfattelser og synspunkter udgør desuden bogens kapitler, som hver især bærer overskrift på eksempelvis myter, så som; ”Der skal være helt stille, hvis børn skal falde i søvn”, ”Enebørn er forkælede” eller antagelser; som f.eks. ”Børn er mobilafhængige”, ”Der mobbes meget i skolerne” eller direkte opfordringer og anvisninger så som; ”Børn må ikke græde sig i søvn” og ”Forældre har brug for deres børns bedsteforældre”.

Forfatterne forsøger at komme med svar, råd, synspunkter eller løsninger på bogens kapitler, som desuden er inddelt i temaer som bl.a.: tilknytning, opdragelse, spisevaner, børn og medier, læring, familieliv og den skilte familie, som hver introduceres af citater og en indledende tekst.

Overordnet synes forfatternes råd og svar at bære præg af almindelig sund fornuft, samtidig med at de på ingen måde beskriver det at være forældre som en nem opgave eller forventer af forældre at være fejlfri, tværtimod. Forfatterne fremstår til dels både nuancerede i deres svar, men også konkrete og svære at misforstå.

Bogen bibringer gode opmærksomhedspunkter til forældreskab og børneopdragelse i form af ”rettesnore” og der tages i høj grad udgangspunkt i den tid vi aktuelt befinder os i.

Nogle kapitler indeholder endda en form for samfunds- og samtidsanalyse, med alle de fordele, ulemper og begrænsninger det moderne børneliv og forældreskab bærer med sig. Sproget er letlæseligt, kapitlerne overskuelige og korte, og forfatterne erklærer tydeligt, at der er tale om deres synspunkter og viden baseret på egne erfaringer som forældre, om end alle kapitler også følges op af referencer og rådene er funderet på forskning og litteratur på området, uden at det ”forstyrrer” inde i selve kapitlerne.

Nogle af de pointer forfatterne fremsætter er bl.a. deres tilslutning til modbevægelsen til ”Cry it out”-metoden, som var genstand for stor debat og kritik i psykologkredse for år tilbage, ligesom der både argumenteres nuanceret for og imod at sende børn tidligt i institution samt det unge (i 20’erne) eller ældre (i 30-40’erne) forældreskab. Bogen kan med fordel læses af kommende eller eksisterende forældre, som hhv. forberedelse på forældreskabet eller ”optimering” af og input til det.

Hvis der skal rettes en konstruktiv kritik af bogen, må det være, at kapitlerne er så korte, som de er; alt fra knap en side til et par stykker, hvilket naturligvis efterlader en begrænsning, for den læring og nuancering kapitlerne i bedste fald kan bibringe. På den anden side må det siges at være overkommelig læsning for enhver forælder.

Bogen kan med fordel anvendes som opslagsværk indenfor de relevante temaer samt myter/antagelser/synspunkter, man måtte stå og savne input til i en travl hverdag, hvor børn og ønsket om at være ”den gode nok” forældre fylder.

Af Randi Hvid Poulsen, autoriseret psykolog       

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge