Hverdagen består af mange interaktioner – både i vores arbejdsliv og privatliv. Omend vi på mange måder trives i sociale konstellationer, er disse ikke altid problemfrie. Og nogle gange kan det blive så svært at forstå hinanden og kommunikere, at konflikter ligefrem virker uløselige for de enkelte parter og man behøver hjælp udefra.

I Konflikt og kontakt lægger Hammerich og Frydensberg ud med at tilbyde en fælles forståelse for konflikter, hvorfor de opstår og eskalerer og hvordan mennesker reagerer på konflikter.

Selvom forfatterne pointerer, at man ikke kan diskutere, hvorvidt en persons følelse er legitim, understreger de også, at man ikke ér sine følelser. Følelser definerer ikke nødvendigvis, hvem vi er. I konfliktarbejde er det vigtigt at bringe dette frem for parterne, da man i konflikter kan have tendens til at lave den fejlslutning. På den måde lægges der også op til en empatisk tilgang til hinanden, som vækker lyst til at forstå den anden part, og hvilket ståsted denne har.

Dernæst præsenteres læseren for, hvordan man kan navigere og kommunikere i konflikter. Forfatterne kommer ind på, at gode diskussioner handler om at procedere noget nyt, samtidig med at man får skabt en kontakt og en dynamik.

Som læser bliver man bekendt med, hvordan konflikthåndtering i høj grad handler om at ville hinanden og ville dialogen; parterne skal gøre det svære arbejde, og så længe de vil dét og vil dialogen, så gør det ikke så meget, hvorvidt dialogen lykkes i det konkrete øjeblik.

Senere i bogen gennemgår forfatterne konkrete redskaber til konfliktarbejde. Herunder arbejdet med forskellige faser, og hvad disse hver især bidrager med. I denne del af bogen stilles der ligeledes mange faglige og erfaringsbaserede overvejelser til rådighed samt gode råd, til hvordan man konkret kan gribe de forskellige situationer an.

Konflikt og Kontakt er en såkaldt ‘renoveret udgave’, som baseres på grundlæggende teori samt mange års kliniske erfaringer. Som læser kan man tydeligt mærke, at forfatterne ønsker at gøre bogen og emnet levende og relaterbart. Dette gøres bl.a. igennem tydelig og enkel formulering og præsentation af de konkrete emner. Derudover er der mange fine og visuelle illustrationer af både modeller og forståelser, som lykkes med at få et komplekst emne til at virke mere simpelt og håndterbart.

Bogen er letlæselig, og derudover er der mange velskrevne eksempler, som i denne udgave ligeledes følger med samfundets aktuelle konflikter. På denne måde fungerer revisionen utroligt godt, og som læser kommer man – uden at tænke mere over det – til at danne mange associationer til sin egen tilværelse – både i sit arbejdsliv, privatliv og generelt som menneske.

Derfor henvender bogen sig ligeledes til mange, uanset om man er fagperson eller personligt interesseret i at lære mere om konflikter og konflikthåndtering. Som læser opnår man en øget indsigt i kompleksiteten og dualismen, der også ligger i konflikt og kontakt. Personligt er jeg meget glad for at have læst bogen og finder den meget anbefalelsesværdig, uanset om man ønsker at blive klogere på arbejdet med konfliktarbejde eller ønsker at få et øget indblik i, hvordan vi kan forstå os selv og andre mennesker i vores handlemåder og kontakt til hinanden.

 

Anmeldt af Camilla Sødequist, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge