Bogen er skrevet ud fra et ønske om at adressere vigtigheden af mellemmenneskelig kontakt i professionelle relationer. Bogens kapitler illustrerer på forskellige måder, at kontakten er under massivt pres i mange professionelle sammenhænge. Men på trods af dette pres, så giver bogen også eksempler på, at det nærende og livgivende i professionelle relationer stadig findes.

I bogens første kapitel præsenteres en bekymring for, at det nærende i professionelle relationer i stigende grad synes at blive udtømt. Dette på trods af, at vi ved, at menneskers trivsel i høj grad er afhængig af nærende relationer gennem livet. Netop italesættelsen af denne problematik gjorde, at bogen fangede min interesse. Desværre synes jeg ikke, at bogen lykkedes med at tage denne debat til fulde, men jeg er som læser også i tvivl om, det er det, forfatterne virkelig ønsker.

Jeg tror nemlig i højere grad, at bogens primære formål er at præsentere forskellige perspektiver på kontakt i professionelle sammenhænge samt illustrere vigtigheden af, at det særligt nærende i relationer skal bevares og værnes om i professionelle sammenhænge.

Og det lykkedes bogen faktisk med.

Ved brug af både teori og konkrete eksempler fra praksis bliver de forskellige perspektiver udfoldet. Vha. de konkrete eksempler illustrerer forfatterne på fin vis, hvorledes det livgivende, nærende, erkendelsesskabende og til tider magiske i relationer opstår, når vi blot er til og møder et menneske på en særlig måde, der faktisk er svær at sætte ord på.

Den særlige kontakt opstår ifølge forfatterne ikke ved brug af en ”værktøjsorienteret” tilgang, hvor man anvender bestemte metoder. Forfatterne mener derimod, at den særlige kontakt skal ses om et komplekst mellemmenneskeligt og universelt fænomen, der beror på særlige kvaliteter ved den fagprofessionelle, men som også til tider opstår spontant på en måde, som vi måske ikke altid helt begriber – men dog stadig fornemmer og ikke er i tvivl om, når sker.

De enkelte kapitler står stærkt for hver sig – nogle bedre end andre – men jeg savner som læser en sammenhæng eller en rød tråd, der binder kapitler sammen og løbende forholder sig til den generelle problematik omkring udtømning af det nærende i professionelle relationer.

Kapitlerne har forskellige forfattere, hvilket måske kan forklare den manglende sammenhæng mellem kapitlerne.

Fælles for mange af kapitlerne er, at der præsenteres en teoretisk forståelsesramme af kontaktbegrebet, og denne forsøges illustreret via eksempler fra praksis, hvilket langt hen ad vejen fungerer rigtig godt. Til tider synes jeg dog, at bogen kan blive en anelse teoritung, og sammenhængen mellem teori og praksis kan synes en anelse søgt.

 

Forfatterne ønsker at henvende sig til en meget bred vifte af læsere i og med, at der fokuseres på kontakt i professionelle relationer generelt. Det vil sige alle typer af professionelle sammenhænge, hvor der synes at være tale om professionel kontakt. Dette er i min optik en styrke for bogen, men samtidig også en svaghed. Styrken ligger i, at både sygeplejersker, pædagoger, fængselsbetjente, psykologer m.fl. vil kunne finde et kapitel eller to i bogen, der henvender sig til dem, og som har et eller flere perspektiver på kontakt i netop deres profession og de udfordringer, der kan udfolde sig.

Men i bestræbelserne på, at gøre bogen relevant for mange typer af fagprofessionelle, mister bogen dybde og fokus for den specifikke fagprofession. Personligt kunne jeg som psykolog savne flere perspektiver på den professionelle kontakt i forskellige terapeutiske sammenhænge, herunder et perspektiv på den professionelle kontakt til patienter i psykiatrien.

Bogen adresserer en vigtig og aktuel problemstilling ift. kontakt i professionelle sammenhænge. Professionel kontakt er ikke det samme som kølig, distanceret og upersonlig kontakt. Den professionelle kontakt styrkes netop ved at være varm, personlig og nærværende. Bogen er vigtig og relevant, netop fordi den sætter fokus på dette.

 

Anmeldt af Lene Refsgaard Hybschmann, autoriseret psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge