Bogen beskrives fra forlaget som en bog, der ”giver dig et historisk og teoretisk overblik over begrebet coaching og belyser forskellige tilgange til praksis, som samles i ti bud på god coaching praksis”. Det beskrives, at bogen henvender sig til organisationer, fagets praktikere, og hvis man er ude efter et hurtigt overblik, og/eller selv overvejer at opsøge en coach.

”Kort & og godt om coaching” er nemt og overskueligt opstillet i tre dele: 1) Coaching i teori og praksis, 2) Tilgange til coachingpraksis og 3) Vurdering og udvikling af coachingpraksis. Forfatterens mål med bogen er en bred indføring i coachingfeltet, og det er hans håb, at bogen både kan bruges af fagets praktikere og som en appetitvækker for nye klienter. Stelter beskriver, at han egentlig ikke havde tænkt sig at skrive flere bøger om coaching, men lod sig friste til at lave en grundlæggende introduktion til feltet, fordi forlaget spurgte.

Som en total novice på coachingfeltet (men ikke i psykologien) tænkte jeg, at det kunne være en udmærket grundbog, så jeg fik lidt flere nuancer på mit altovervejende skeptiske syn på coaching. Jeg blev positivt overrasket over bogens seriøsitet, og det forholdsvis høje faglige niveau, der præger den første del af bogen.

Især finder jeg det relevant med de historiske, samfundsmæssige og etiske overvejelser i forhold til afgrænsning af feltet, og her er det prisværdigt, at forfatteren nævner ”at coaching både som et individuelt tilbud eller gruppe tilbud ikke kan løse den sociale ulighed i samfundet, som er hovedårsagen til manges livsstilsudfordringer”.

Et stykke inde i del to forbliver det faglige niveau højt, men pludselig ændrer det sig og kommer til at bære meget præg af Stelters eget teoretiske og praktiske ståsted. Bogen mister simpelthen flyvehøjde, og især psykodynamisk coaching bliver behandlet stedmoderligt, som om der intet er sket siden Freud, og her kunne forfatteren have refereret til Tavistock Instituttet i London, Bions teori om grupper og/eller blot have nævnt bogen Psykodynamisk coaching – fokus og dybde fra 2009 af Ulla Charlotte Beck, som står næstøverst på Google ved en hurtig søgning.

Bogen henvender sig nok mest til klienter (organisationer og individer), som gerne vil have et hurtigt overblik over coaching men næppe til fagfæller/psykologer, der har lidt kendskab til teori og praksis. Bogens styrker er, at den skaber et kort overblik over coachingfeltet historisk, samfundsmæssigt og teoretisk, men dens svagheder er, at målgruppen bliver for bred. Fagets praktikere vil finde den for tynd og overfladisk, mens klienter uden kendskab til coaching (eller psykologiske begreber) formentlig vil finde den for teoritung.

I sidste og tredje del bliver Stelters eget faglige og teoretiske ståsted meget tydeligt, og der kommer en del ”jeg” betragtninger, og her savner jeg en kritisk distance til tredje generations coaching. Tredje generations coaching ses som idealet, hvor begreber som ”transformativ dialog”, ”bevidning” og ”medreflekterende dialogpartnere” hører til den narrative teoridannelse- Et kritisk spørgsmål kunne være, at det kan være svært at kende forskel på coachen og klienten.

Anmeldt af Signe Hjortkjær, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge