Didaktik handler dels om undervisningen og undervisningsmetoder, dvs. argumentationen om hvorfor man gør, som man gør i undervisningen, hvad er rationalerne for planlægningen, og hvad er rollen og intentionen som underviser, og dels om læringen, dvs. elevens, den studerendes udbytte af og rolle i undervisningen.

Målgruppen for bogen er meget omfattende: ’ alle der underviser i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de mellemlange og videregående uddannelser – og til dem, der arbejder didaktisk på den ene eller anden måde’.

Bogen vil rigtig meget. Nok for meget og til alt for mange forskellige målgrupper og niveauer.

Den indeholder syv kapitler, som jonglerer rundt mellem: didaktikkens ståsteder, oprindelse, placering, basale elementer, historiske rødder, skoletænkning, didaktiske modeller, forholdet mellem almendidaktik og fagdidaktik, den kontinentale versus den angelsaksiske skoletænkning, den dannelsesorienterede og den curriculum-orienterede tradition, pædagogiske teorier og tænkere, skolepolitiske udmeldinger, samt didaktiske refleksioner som tilgang til skoleudvikling og lærerprofessionsudvikling….

Kapitlerne er løbende krydret med  ’lyspærer’, der symboliserer refleksioner, tænkepauser og som følges op af konkrete refleksioner og små opgaver, som forfatteren vil have i spil hos læseren.

Bogen blander anvendt didaktik sammen med didaktikkens baggrund og historie i for høj en grad efter min smag. Det er svært at bevare formålet med og overblikket – dels over bogen som helhed og dels i de enkelte kapitler.

Forfatteren er tydeligt teoretisk vidende og brænder for emnet, men det er svært at finde den røde tråd og det forkromede overblik. Den didaktiske konsistens mangler.

En Kort & Godt om-bog skal fokuseres mere og være mere præcis og skarp i dels afgrænsningen af målgruppe og dels indholdet. Og den bør nok også være noget kortere end denne bog.

Den kunne med fordel deles op i to selvstændige bøger:

En bog om anvendt didaktik og en bog om teoretisk didaktik med de historiske baggrunde.

Jeg vil nok ikke anbefale bogen som første valg til nye didaktikere, dvs. undervisere eller studerende. Den er ikke let at læse, den forvirrer mere end den støtter, selvom der i mange af kapitlerne gemmer sig gode overvejelser, beskrivelser og teorier.

Af Birgit Bruun – cand.pæd. psyk. – Specialist og supervisor i pædagogisk psykologi – konsulent og tidligere seminarielektor.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge