NEUROPÆDAGOGIK og NEUROPSYKOLOGI tager læseren med på en rejse, der beskriver vejen fra neurologisk forskning til praksis indenfor det pædagogiske felt. Neuropædagogik og neuropsykologi kan betegnes som en tværfaglig disciplin, der indebærer den neurovidenskabelige forskning og pædagogik i et integreret univers.

Bogen inspirerer, da den bidrager til viden og metode, hvor viden præsenteres ved at give indblik i hjerneforskning, som belyser forhold imellem hjerne og adfærd. Dette beskrives nærmere med et indblik i hjernen, dens funktioner og organisering. Viden om hjernens opbygning, struktur og udvikling har stor relevans i den pædagogiske praksis, blandt andet fordi det pædagogiske miljø bidrager til hjernens udvikling. Neuropsykologien bidrager på den måde med indsigt, som kan medføre en målrettet og kvalificeret pædagogisk indsats. Dette kan f.eks. være relevant indenfor områder, der beskæftiger sig med børn eller voksne med hjerneskade, fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Når noget så at sige ”går i stykker” neuropsykologisk, går det oftest udover livsdueligheden. Hvis man f.eks. pådrager sig en blodprop, hjernerystelse eller hjerneblødning, kan det gå udover kognitive evner, som normalt foregår helt automatisk hos størstedelen af os. Det være sig de basale mentale kompetencer eller de mere komplekse som i en eller anden grad rammes. Dette kan være indenfor områderne; Opmærksomhed, sansning, perception, sprog, kommunikation, eksekutive funktioner, metarefleksion, selvanalyse og/eller selvregulering. Flere hvilke har stor betydning i forhold til udviklingen af selvstændighed.

I praksis sætter forfatteren spot på, hvordan informationsindhentning, beskrivelser, observationer, et individuelt fokus, viden om borger og udvikling af livskompetencer skal ses i en sammenhæng med neurologisk viden, hvorefter en konkret indsats kan udformes. Bogen tilbyder konkrete værktøjer med fokus på at skabe bro imellem fortid, nutid og fremtid som forudsætning for at kunne skabe udviklingsstier i den pædagogiske praksis.

Målgruppen spænder bredt fra studerende, fagprofessionelle og til dem, der har interesse for og ønsker at udbrede kendskabet til neuropædagogiske praksis. Bogen byder på inspiration, ideer og faglige indspark til anvendelse af neuropædagogik og neuropsykologi i pædagogiske miljøer. Anvendelsesmuligheder for neuropædagogikken har spredt sig som ringe i vandet de senere år indenfor flere områder blandt andet indenfor skoler og dagtilbud, hvilket bidrager til, at bogen er yderst aktuel.

Budskabet er, kort sagt, at den neurovidenskabelige forskning i høj grad bidrager til at styrke pædagogiske indsatser, hvor målet i praksis er at opnå så høj livsduelighed hos den enkelte som muligt. Et højt vidensgrundlag er i så fald en forudsætning for en kvalificeret og veldokumenteret neuropædagogisk praksis. Forfatterens hensigt er således, at inspirere de der arbejder i pædagogiske miljøer til at integrere neuropædagogisk og neuropsykologisk viden og praksis i det daglige arbejde, hvor fokus er at optimere livskvalitet, trivsel, livsduelighed, læring, udvikling og generelt mestring i en meningsfuld hverdag.

Bogen er i høj grad helhedsorienteret og bidrager til en værdifuld integration af flere perspektiver – f.eks. det bio-psyko-sociale samspil til en dynamisk og bæredygtig udvikling i den pædagogiske praksis.

 

Af Lærke Simmelsgaard, cand.psych.aut.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge