Kort & godt om pædagogisk etik indeholder, som navnet antyder, en beskrivelse af de etiske dilemmaer, man kan støde på i pædagogisk praksis. Forfatteren understreger, at der ikke er tale om en metodebog, men der snarere er tale om en oversigt over de refleksioner, man bør gøre sig i det pædagogiske arbejde.

Man kunne dermed tænke, at målgruppen for bogen er pædagogisk personale. Det behøver bogen dog ikke begrænse sig til. Tværtimod kan andre faggrupper bestemt have glæde af at læse den. Det kunne være psykologer, som arbejder med rådgivning i pædagogisk praksis og generelt fagpersoner, som arbejder med en eller anden grad af pædagogik.

Bogen fungerer som et opslagsværk eller en kort introduktion til forskellige områder inden for det, man kan kalde udviklingen af etik i pædagogikken. I den første del af bogen laves der et oprids over udviklingen før og efter anden verdenskrig, og senere i bogen gennemgås forskellige paradigmer og tilgange inden for den etiske tænkning i pædagogik.

Selvom forfatteren understreger, at bogen ikke er en metodebog, bliver der alligevel skildret mere praktiske måder at forholde sig til borgere på, herunder hvad man etisk bør være særligt opmærksom på som fagperson.

I bogens sidste del gennemgås forfatterens ”værktøjskasse”, som kan anvendes til at finde passende metoder. Disse beskrives overordnet som håndtering, evaluering og forandring.

Det er særligt for bogen, at man når omkring meget, dog uden fornemmelsen af at være kommet i dybden med forståelsen. Dette er ikke nødvendigvis negativt, idet forfatteren på intet tidspunkt har givet udsigt til en forventning om mere. Samtidig angives et udførligt sidste kapitel med kildehenvisninger og uddybning heraf.

Bogen kan anbefales som opslagsværk til psykologer, der arbejder med pædagogisk personale og generelt til fagpersoner, der arbejder med pædagogik.

 

Af Anna Sofie Slot, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge