Med sine 804 sider er denne moppedreng af en bog inden for forskningsmetode ikke i sit umiddelbare indtryk en letvægter, men vidner om et behov for at tegne et detaljeret landkort over forskningsmetoderne inden for det kvalitative forskningsfelt i sin aktuelle 3. udgave anno 2020. Bogen har ikke som ambition at beskrive et samlet bud på, hvad kvalitativ forskning er, men i stedet at præsentere en samling af forskellige bud på metoder, tilgange og perspektiver, der er skrevet af toneangivende forskere inden for danske forskningsmiljøer.

Bogen er bygget op af tre dele, hvor Del 1 har fokus på forskningsmetoder (både kendte metoder, men også mere eksperimenterende metoder, herunder eksempelvis autoetnografi og mixed methods). Del 2 belyser forskellige tilgange til kvalitativ forskning, som man kan have som forsker – uanset valg af metode, og Del 3 belyser forskellige perspektiver (herunder etik).

Ved bogens afslutning findes to kapitler, der fra hvert sit perspektiv diskuterer, hvad kvalitativ forskning er og bør være, og hvorvidt der findes en særlig form for kvalitativ mentalitet. Dette er meget interessante perspektiver, som er skrevet af henholdsvis Norman Denzin og Martyn Hammersley, der begge er centrale figurer i det internationale forskningsmiljø.

Generelt kan man sige om bogen, at den tager udgangspunkt i det danske forskningsmiljø, men alle kapitlerne peger ind i det internationale felt. Bogen er meget pædagogisk opbygget med gode forklaringer, klare pointer, diskussioner og opsummeringer. Bogens sigte er, at den: “…forhåbentligt kan hjælpe både nybegyndere og erfarne med at lave bedre forskning” (ibid., p. 23). Men igennem bogen viser der sig igen og igen brudstykker af en rød tråd, der på forskellig vis og via forskellige perspektiver vedblivende diskuterer, hvorledes vi kan forstå og forandre verden, og herunder hvorledes kvalitativ forskningspraksis kan komme til at spille en central rolle for, hvordan et frit demokratisk samfund fungerer. Så hvis du gerne vil være med til at forandre verden – så kan du begynde med at læse bogen i dag.

Af Kristine Mikkelsen, psykolog, og under uddannelse som specialpsykolog i psykiatri

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge