Jeg har læst bogen Kvartvejs af Mette Bratlann og sikke en fornøjelse, det har været. Jeg har tendens til at være ret kritisk over for de bøger, jeg læser med henblik på at skulle anmelde, men jeg er meget begejstret for denne bog.

Bogen er skrevet til unge voksne, der befinder sig i deres 20’ere eller måske lige omkring de 30 og handler om at finde vej ind i voksenlivet. Med mine 33 år kan jeg lige med nød og næppe snige mig med i den målgruppe, men uanset om jeg hører til i den egentlige målgruppe eller ej, var mange af bogens emner genkendelige for mig, både set med professionelle øjne og set fra en helt personlig vinkel. Bogen er inddelt i fire dele, der behandler fire centrale temaer, som alle må forholde sig til, når man bevæger sig ind i voksenlivet: At turde vise andre, hvem man er med alle sine fejl, mangler, styrker og kvaliteter; valg af uddannelse og arbejde med al den tvivl og de usikkerheder, det kan indebære; at finde det rigtige parforhold og at blive ved med at vælge det; og slutteligt at frigøre sig fra sine forældre og skabe den relation, man ønsker med dem, som deres voksne barn. Hver del er inddelt i korte afsnit, der gør læsningen let og overskuelig. Undervejs bruger forfatteren en række klientfortællinger til at nuancere og understøtte sine pointer.

Bogen er letlæst og virkelig godt skrevet. Forfatteren formår hele vejen igennem at præsentere bogens temaer med mange centrale og vigtige nuancer samtidig med, at hun er enormt præcis i sine formuleringer og pointer og skærer helt ind til benet. Det er tydeligt at fornemme, hun har sin faglighed på plads, men uden at hun falder i fælden med at bruge mange tunge fagord eller komplicerede begreber. Bogen er skrevet direkte til den unge voksne i et lettilgængeligt sprog og en respektfuld tone. Det er store temaer, hun behandler, og hun formår at balancere kompleksiteten og nuancerne uden at forsimple eller bagatellisere. Det er tydeligt at mærke, forfatteren har noget på hjerte; at hun vil noget med den her bog. Samtidig bliver hun på intet tidspunkt missionerende eller rådgivende, og hun formår at beskrive forskellige måder at håndtere diverse situationer og problematikker på samtidig med, at hun er ydmyg omkring, at det er hendes personlige holdning og/eller, at hun ikke skal kunne sige, hvad der er rigtigt for den enkelte, fordi alle mennesker og situationer er unikke. Modsat mange gængse selvhjælpsbøger er forfatteren meget tydelig omkring at ”one size doesn’t fit all”, hvilket jeg som læser oplever er med til at gøre bogen særlig troværdig. Undervejs i læsningen blev jeg flere gange berørt af hendes meget fine betragtninger og måder at formulere sårbare udsagn på, der gik lige i hjertet.

Efter at have læst bogen sad jeg tilbage med følgende tre tanker: Tak til forfatteren for at have skrevet denne bog og for at give mig stof til eftertanke. Lyst til at anbefale bogen vidt og bredt. Og en tanke om at jeg ville ønske, det var mig, der havde kunnet skrive en bog som den her :) Jeg giver hermed Kvartvejs mine fineste anbefalinger med på vejen til alle unge voksne og dem, der arbejder med denne målgruppe.

Af Majken Skjølstrup, privatpraktiserende psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge