Lær at løse konflikter – i familien er skrevet af Marion Thorning, der har en Master i konfliktmægling (KU) og er forfatter til flere lignende bøger om konflikthåndtering. Den primære målgruppe for denne bog er de, der selv har et ønske om at opleve færre konflikter i deres familierelationer. Bogens tilgang er narrativ i den forstand, at det vi siger, og den måde, vi taler om tingene på, bliver beskrevet som centrale for ikke bare udfaldet af konflikter, men for hele den måde vi oplever os selv og hinanden på. Bogen indeholder en varieret og bred beskrivelse af forskellige modeller og tilgange til konflikthåndtering og kommer også med mere konkrete vejledninger i, hvad du kan gøre, hvis du ønsker at bidrage til, at konflikterne i din familie håndteres på en mere hensigtsmæssig måde, end hvad I måske kan have tendens til. Bogens første kapitler præsenterer emnet med udgangspunkt i en række modeller, blandt andet en konfliktmodel, konflikttrappen og banehalvdels-modellen. Dermed illustreres, hvad konflikter og konfliktadfærd er, og hvordan uhensigtsmæssig kommunikation kan opstå i familien. Senere i bogen kommer forfatteren ind på en beskrivelse af brudte relationer, forsoning og tilgivelse, og der er forskellige forslag til, hvordan man kan håndtere konflikter i familien, både i en egentlig konfliktsituation og i forhold til forebyggelse af konflikter.

Forfatteren gør brug af sin egen historie, hvilket både personliggør teorien og gør bogens budskab let at relatere til som læser. Bogens sprog er rigt på eksempler, og det virker som om, at forfatteren har haft en bred målgruppe for øje og derfor har gjort sproget letforståeligt. Desværre går det ud over kompleksiteten i de beskrivende afsnit, der sigter at give indblik i, hvad en konflikt er, og hvordan den opstår – det meget eksemplificerende sprog gør altså nogle af bogens teoretiske pointer lidt slørede, hvilket oftest er prisen, når man som forfatter ønsker at gengive teorien med et hverdagssprog. Bogen har løbende gentagelser og henvisninger tilbage til tidligere kapitler, hvilket skaber en god sammenhæng i teksten og støtter læserens læring med små ”ah, ja”-oplevelser. Bogens hyppige inddragelse af illustrationer og modeller betyder, at bogen har gode nuanceringer af emnet frem for en ensidet fremstilling med udgangspunkt i en enkelt model. Igen koster det dog noget i bogens teoretiske fundament, at hver model bliver præsenteret så kort og letforståeligt.

Bogen lægger indledningsvist op til, at den kan anvendes af de, der oplever længerevarende og fastlåste konflikter i familien. Dens støttende beskrivelser og vejledninger i at styrke egen konflikthåndtering er dog snarere rettet mod sunde forhold i en midlertidig konflikt, som skænderier om eksmænd og ferieplanlægning. Bogen kan derfor i mindre grad fungere som en håndbog i forandringen af en konflikt-kultur i en familie. Mens bogens beskrivelser og vejledninger er i et letforståeligt sprog, kan jeg blive i tvivl om anvendelsesværdien for de med manglende eller nedsat mentalt overskud, da jeg oplever, at bogens vejledninger lægger op til en høj grad af selvindsigt, impulshæmning og åbenhed for det, der er den andens i konfliktfyldte situationer, hvor selv den bedste af os, som bogen også beskriver, kan komme til kort. De høje krav til læseren, samt den oven for nævnte lettere overfladiske gennemgang af emnet til side, er de vejledende beskrivelser af konflikthåndtering og øvelse heri relevante og anvendelige, både for den, der selv oplever konflikter, og for fagprofessionelle, der arbejder med mennesker i konflikt. De mange modeller gør det let tilgængeligt at medbringe bogens pointer til egen praksis.

Overordnet set vil jeg anbefale bogen til inspiration for de, der ønsker at styrke egen evne til konflikthåndtering eller vejledningen af andre heri. Bogen er hverken en fyldestgørende teoretisk gennemgang af emnet og kan ikke i sig selv styrke den enkeltes evne til konflikthåndtering, med mindre man i forvejen er godt på vej – men den kan åbne op for en nysgerrighed på egne handlemønstre og introducerer til mange fine modeller og beskrivelser om konflikter.

Af Helene Annette Jørgensen, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge