Bogen Ledelse af unge præsenterer opmærksomhedspunkter over for ledere i ledelse af unge medarbejdere. Bogen tager udgangspunkt i et forskningsprojekt baseret på interviews af ledere og unge medarbejdere og påpeger de nødvendige ledelsesmæssige ændringer, som ledere skal være opmærksomme på i et lidt anderledes arbejde med de unge medarbejdere. Igennem 8 kapitler præsenterer forfatterne forståelig teori og praktiske pointer, som snildt kan implementeres ind i lederens ledelsesstil.

I første kapitel præsenteres, hvem målgruppen ”de unge” er; det drejer sig om generationen født imellem 1990 og 2001, også kaldet generation Z.

I anden kapitel diskuteres, hvad unge leder efter i deres jobsøgning. Som bogen påpeger, ser de unge blandt andet på arbejdspladsen inddragelse af den unge samt dens værdier.

I tredje kapitel kommer der en praktisk vinkel på, hvordan de unge rekrutteres. Der bliver i dette kapitel præsenteret gode værktøjer til denne proces.

Fjerde kapitel omhandler onboarding for den unge. Dette punkt er særligt vigtigt i henhold til den unges behov for tidlig rammesætning og inddragelse på arbejdspladsen.

Et særligt tungt kapitel er femte kapitel, som omhandler succesfuld ledelse af unge. Dette kapitel er særligt vigtigt at læse for nye ledere eller ledere, der første gang skal arbejde med unge. Forfatteren pointerer blandt andet, at visse ledere skal være opmærksom på, at de ikke skal sætte ”autopilot” på deres ledelse – mange unge har brug for nærværende og inkluderende ledelse. Igennem femte kapitel er der derfor gode pointer at tage med som leder.

Sjette kapitel indeholder på samme måde vigtige pointer for lederen. Dette kapitel omhandler, hvordan unge fastholdes på arbejdspladsen. Forfatterne er selv opmærksomme på, at unge kan forlade en arbejdsplads inden for et par år, og at dette er helt naturligt, men præsenterer alligevel praktiske pointer og værktøjer til lederen. I dette kapitel bliver særligt tillid, mening og fællesskab præsenteret som vigtige faktorer i arbejdet med unge, og der er meget at hente som leder her.

Syvende kapitel gør mere i dybden med lederen og dennes ledelsesstil. Her er der fine værktøjer til den nye leder, hvor blandt andet værdikompasset og ledelsesgrundlaget bliver præsenteret.

Det sidste kapitel er kort, med kun en side: det beretter om fremtiden for lederen med de unge arbejdere og konkluderer på pointerne for lederen præsenteret igennem kapitlerne.

Bogen slutter af med et appendiks, som gennemgår onboarding og rekruttering i detaljer, samt en litteraturliste til dem, der gerne vil læse mere inden for ledelsesområdet.

Denne bog kan anbefales til alle nye ledere eller ledere, der lige er startet med at have unge medarbejdere. Bogens klare styrke er, at den med relevant teori og empiri fra forskningsprojektet præsenterer gode pointer og teori til at håndtere de nye krav, der kommer fra de unge medarbejdere. Bogen er nem at læse, og det er tydeligt igennem hele bogen, at den gerne vil levere nye perspektiver og værktøjer til ledelsesområdet. Det eneste kritikpunkt for bogen er, at der vil være brug for en revideret udgave i fremtiden, når der kommer nye unge til arbejdsmarkedet, som helt sikkert vil være anderledes end generation Z, som vil kræve nye perspektiver fra ledere.

Jeg vil anbefale at læse Ledelse af unge, som giver nye perspektiver til nye såvel som gamle ledere samt psykologer, der er interesseret i ledelsesteori – og perspektiver.

Af Mikkel Jensen, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge